Search
Close this search box.

AN2 Tutanak İşlemleri Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-73421605-131.99-
Konu : AN2 Tutanak İşlemleri

01.07.2021 / 65246405
DAĞITIM YERLERİNE

Genel Müdürlüğümüze intikal eden muhtelif yazılarda, antrepo beyannamelerinde açma/kapatma işlemlerinin antrepo beyannamesi stoklarına düzgün yansımaması ve beyanname üzerinde görünen “Toplam Açılan/Kapatılan Miktar” değerlerinin gerçekte açılan-kapatılan eşya miktarıyla veya “Kapatma Miktarı” değerleri ile örtüşmemesi nedeniyle, beyannamelerin otomatik olarak kapanmadığı ve bu beyannamelerde tutanakla kapatma işlemi yapılmak istendiğinde, “Kapatılacak miktar: 0” veya “Miktar sıfırdan büyük olmalıdır.” şeklinde uyarılar alınmak suretiyle ilgili gümrük idaresi tarafından tutanakla kapatma işleminin gerçekleştirilemediği belirtilmiştir.

Söz konusu sorunun çözümüne yönelik olarak Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca, BİLGE > Detaylı Beyan > TCGB Memur İşlemleri > Tutanak ile Kapatma menüsünde “İşlem Tipi” alanında, hâlihazırda sorunsuz çalışan antrepo beyannamelerinin kapatılması için kullanılmakta olan “AN” tipi tutanağa ilave olarak “AN2” tipinde ikinci bir tutanak
oluşturulmuş olup, stok miktarları yukarıda bahsedilen nedenlerle olağandışı görünen ve “AN” tipi tutanakla kapatılması mümkün olmayan antrepo beyannamelerinin doğrudan “Kapanmış” statüye getirilmesi için kullanılması öngörülmüştür.

Bilindiği üzere, “AN” tipi eski tutanakta, tutanak ana ekranındaki gerekli bilgiler doldurulduktan sonra, Bağlantılar > TCGB Kapatmalar > İşlemler > Yeni Kalem menüsü açılarak “Kapatılan Beyanname No.”, “Kapatılan Kalem No.”, “Kapatılan Miktar”, vs. bilgileri girilmektedir. Eski tip tutanaktan farklı olarak, “AN2” tipi tutanakla işlem yapılırken bu
bilgilerin hepsi girilmeyecek; yalnızca tutanak ana ekranında bulunan “İşlemi Yapan Gümrük İdaresi” alanının altındaki “TCGB No.” alanı ve tutanak ana ekranında bulunan diğer alanlar doldurularak tescil edilecek ve “TCGB No.” alanına yazılan beyanname, sistem tarafından antrepo beyannamesinden yapılan açma kapatmaların kontrol edilmesi suretiyle tutanak tescil edildikten sonra bütün kalemleriyle birlikte “Kapanmış” statüye gelecektir. “AN” tipi eski tutanak uygulamadan kaldırılmamış olup, stok düşümleri düzgün çalışan ve herhangi bir sorun yaşanmayan, ancak kapatılması mevzuat çerçevesinde muhtelif gerekçelerle gümrük müdürlüğünce uygun görülen diğer beyannamelerin kapatılmasında “AN” tipi eski tutanakların kullanılmasına devam edilecektir.

Bu kapsamda bağlantınız gümrük idarelerine gerekli bilgilendirmenin yapılarak, “AN2” tipinin kullanımı ile ilgili e uygulamada herhangi sorun yaşanması durumunda Genel Müdürlüğümüze detaylı olarak bilgi verilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükler

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Gümrüklü Antrepolar Hakkında  – AB Akademi

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top