Search
Close this search box.

Antrepolarda Teminat İşlemleri Bakanlık Onayı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 40216608-157.01
Konu: Antrepolarda Teminat İşlemleri Konulu Bakanlık Makamı Onayı

DAĞITIM YERLERİNE

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 10 uncu maddesi; “Bu Kanunda ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan mevzuatta yer alan; izin süreleri, teminat uygulamaları, gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna uygulamaları ile beyanın düzeltilmesine ilişkin ortaya çıkan sorunları ve tereddütleri incelemek suretiyle gidermeye Müsteşarlık önerisi ile bağlı bulunduğu Bakan yetkilidir.” ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının “Kısmi Teminat Uygulanacak Hallere ilişkin 116/1-b maddesi; “Kanunun 98 inci maddesi hükmü uyarınca Kanuna göre aranacak gümrük vergileri ile para cezası ve ithalat Rejimi Kararına göre aranacak fon haklarını korumak üzere antrepo işletme izni verilenlerden alınacak teminat tutarlarını belirlemeye ve alınacak teminat tutarını ithalat vergiler tutarının %10’una kadar indirmeye Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan yetkilidir.” hükmünü amirdir.

Bakanlık Makamının 22.04.2020 tarihli, 54016901 sayılı Olurlarlı ile;

– 21.04.2020 tarihli ve 31106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2429 Karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı eki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) belirtilen eşyanın antrepolara konulması durumunda 30.09.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil),

– 21.04.2020 tarihli ve 31106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2430 Karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı eki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) belirtilen eşyanın antrepolara konulması durumunda 30.09.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil),
Söz konusu eşyadan alınması gereken teminatın, eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin %25’i kadar olması uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Burak Serkan YASAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Dağıtım;
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

Diğer Ekler
31106 Sayılı Resmi Gazete – 2429 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı
31106 Sayılı Resmi Gazete – 2430 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı
27369 Sayılı Resmi Gazete – 2009/1581 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top