9999 Kodlu Diğer Belge / Dijital Gümrük Projesi-Tek Pencere Sistemi

9999 Kodlu Diğer Belge / Dijital Gümrük Projesi-Tek Pencere Sistemi

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı: 12643810-100
Konu: 9999 Kodlu Diğer Belge

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
KEP: igmd@hs03.kep.tr

Bakanlığımı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 27.04.2020 tarihli ve 54046859 sayılı yazılarında,
“Dijital Gümrük Projesi kapsamında 9999 kodlu “Diğer Belge”nin kaldırılması ve “Diğer Belge” olarak beyan edilen belgelerin halihazırda var olan veya yeni oluşturulacak doküman kodlarıyla beyan edilmesi için Bakanlığımızca yapılan çalışmalarımızın tamamlandığı,
Bu kapsamda 4 Mayıs 2020 tarihi itibariyle 9999 kodlu belgenin sonlandırılacak olduğu, hâlihazırda 9999 olarak beyan edilen ve yeni doküman kodu verilen belge kodlarının kullanılmasının gerektiği, yeni doküman kodu verilen belgelere ait listeye https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/dijital-gumruk-uygulamalari/edi-xml-referans-ve-mesajlari/ linki altında yer alan dokuman kodları bölümünden ulaşabildiği,
Ayrıca, mevcut durumda diğer koduyla beyan edilen dokümanlardan;
Taahhütnamelerin Tek Pencere Sisteminde mevcut olan 1019 kodlu “TPS-Taahhütname” belgesinin doldurulup yükümlü tarafından onaylanarak, listelere ilişkin bilgilerin satır bölümünde beyan edilmesinin,
Listelerin (araç, vagon, demirbaş) Tek Pencere Sisteminde mevcut olan 1069 kodlu “TPS-Listeler” belgesinin doldurularak ve liste türünü yükümlü tarafından onaylanarak, listelere ilişkin bilgilerin satır bölümünde beyan edilmesinin,
Gerektiği “, bildirilmektedir.
Bilgi ve buna göre gereği yönünde derneğiniz mensuplarının bilgilendirilmesini rica ederim.
Eray DAĞNIK
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı V.
 

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 73421605-100
Konu: 9999 Kodlu Diğer Belge

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi;
a) 30.04.2019 tarihli ve 73421605-100/00043933184 sayılı yazımız.
b) 21.06.2019 tarihli ve 73421605-100/00045338446 sayılı yazımız.
c) 20.01.2020 tarihli ve 73421605-100/00051457965 sayılı yazımız.
İlgide kayıtlı yazılarımıza konu “Dijital Gümrük Projesi kapsamında 9999 kodlu “Diğer Belge”nin kaldırılması ve “Diğer Belge” olarak beyan edilen belgelerin hâlihazırda var olan veya yeni oluşturulacak doküman kodlarıyla beyan edilmesi için Bakanlığımızca yapılan çalışmalar tamamlanmıştır.
Bu kapsamda 4 Mayıs 2020 tarihi itibariyle 9999 kodlu belgenin sonlandırılacak olduğu, halihazırda 9999 olarak beyan edilen ve yeni doküman kodu verilen belge kodlarının kullanılmasının gerekmektedir. Yeni doküman kodu verilen belgelere ait listeye https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/dijital-gumruk-uygulamalari/edi-xml-referans-ve-mesajlari/ linki altında yer alan dokuman kodları bölümünden ulaşabilmektedir.
Ayrıca, mevcut durumda diğer koduyla beyan edilen dokümanlardan;
Taahhütnamelerin Tek Pencere Sisteminde mevcut olan 1019 kodlu “TPS-Taahhütname” belgesinin doldurulup yükümlü tarafından onaylanarak, listelere ilişkin bilgilerin satır bölümünde beyan edilmesi,
Listelerin (araç, vagon, demirbaş) Tek Pencere Sisteminde mevcut olan 1069 kodlu “TPS-Listeler” belgesinin doldurularak ve liste türünü yükümlü tarafından onaylanarak, listelere ilişkin bilgilerin satır bölümünde beyan edilmesi,
Gerekmektedir.
Bağlantınız gümrük idarelerinin konuya ilişkin olarak bilgilendirilmesi ile işlemlerin yapılması sırasında yeni belge koduna ihtiyaç duyulması halinde mevzuat gerekçesinin açıkça belirtilmek suretiyle ivedilikle Genel Müdürlüğümüze iletilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.
e-imzalıdır
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür
Dağıtım;
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine
Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız
Ticaret Bakanlığı – Dijital Gümrük Uygulama Linki’ne Ulaşmak İçin Tıklayınız

image_pdfimage_print