İspanya Hükümeti Sonradan Kontrol-A.TR Dolaşım ve Menşe Belgeleri

İspanya Hükümeti Sonradan Kontrol-A.TR Dolaşım ve Menşe Belgeleri

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı :16934678-180.99
Konu :Sonradan Kontrol

20.04.2020 / 53981790
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :15.04.2020 tarihli ve 16934678-724.01.01/00053889966 sayılı yazımız.
İlgide kayıtlı yazımız ile bildirildiği üzere, tercihli ticaret ortağımız ülkelerde Covid-19 salgınından ötürü sokağa çıkma yasağı ya da sınırlı çalışma koşulları gibi nedenlerle dolaşım ve menşe belgelerinin düzenlenmesi ve anılan belgelere dair sonradan kontrol taleplerimize ilgili mevzuatta öngörülen süreler içerisinde yanıt verilmesi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle başta A.TR Dolaşım Belgeleri olmak üzere Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili idarelerince onaylanması gereken menşe ve dolaşım belgeleri ancak elektronik ortamda düzenlenebilmektedir.
Bu çerçevede, İspanyol yetkili makamlarınca elektronik ortamda düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe belgeleri;
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/en_gb/tramitacion/ZZ05.shtml internet sayfasından teyid edilecektir.
Söz konusu belgelerin sonradan kontrole tabi tutulması gerektiği hallerde ise buna ilişkin talepler
gestionaduanera@correo.aeat.es / mercedes.calvov@correo.aeat.es / mariacarmen.manzano@correo.aeat.es  e-posta adreslerine iletilecektir.
Bilgileri ile gereğini rica ederim.
Aylin BEBEKOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print