Search
Close this search box.

Eşyaların Tahlile Gönderilmesi – Kırmızı Hat – 27.04.2020

Kaydet
Kapat

T.C.
Ticaret Bakanlığı
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı: 65322438-205
Konu: Eşyaların Tahlile Gönderilmesi

27.04.2020/65322438
DAĞITIM YERLERİNE

Bölge Müdürlüğümüzce risk analizleri çalışmaları kapsamında yapılan kontrollerde, “Gümrük Yönetmeliğinin ek-23 sayılı listede yer alan ve sistem tarafından muayene türü “TAM MUAYENE” olarak belirlenen ithalata konu eşyaların, aynı yönetmeliğin 196’ıcı maddesince kırmızı hatta havaleli ilgili muayene memurunca tahlile tabi tutulmadığı tespitleri” yer almaktadır.

Bu itibarla, gerek “ticaret politikalarının doğru uygulanması, gerek ise herhangi bir “gelir eksikliğine” sebebiyet verilmemesi bakımından, Gümrük Yönetmeliğinin 196’ıncı maddesinin amir hükmü doğrultusunda aynı yönetmeliğin ek-23 sayılı listesinde yer alan ve sistem tarafından muayene türü “tam muayene” olarak belirlenen ithalata konu eşyaların, kırmız hatta havaleli ilgili muayene memurunca tahlile tabi tutulmasında azami dikkat ve önemin gösterilmesini teminen, bu konuda idari amirince “Müdürlük Emri” tanzim edilmesi suretiyle, muayene memurlarının imza karşılığında uyarılarak bizzati idari amirince gerekli takibin yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, Bölge Müdürlüğümüzce buna ilişkin kontroller “aylık” olarak yapılacak olup, Gümrük Yönetmeliğinin 196’ıncı maddesinin amir hükmüne aykırı işlem tesis eden muayene memurları hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125’inci maddesinin uygulanması cihetine gidileceğinin bilinmesi hususunda,

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Güngör YILDIRIM
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı v.

Dağıtım:
Tüm Gümrük Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top