Search
Close this search box.

Antrepo Teminat Sistemi – 21.04.2020

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Tarih: 20.05.2020
Konu: Antrepo Teminat Sistemi Hk.

21.04.2020/54005641

Gümrük Yönetmeliği’nin 526’ıncı maddesinin 1’inci fıkrası; Gümrük idareleri, gümrük antreposu işleticileri ve kullanıcılarından Kanunun 96 ve 97 inci maddelerinde belirtilen sorumlulukları çerçevesinde, tahakkuk edebilecek gümrük vergilerini karşılayacak miktarda teminat ister, hükmüne amirdir.

Bahse konu yönetmelik maddesine istinaden makamlarınızca yayınlanan 09.01.2015 tarihli 2015/1 sayılı, Antrepo Teminat Sistemi konulu genelgenizde ise her bir antrepo için eşyadan bağımsız ve sabit olmak üzere 100.000.-Avro teminat verilmesi, sabit teminata ilave olarak antrepolara et ve et ürünleri (2. ve 16. fasıllarda sınıflandırılan), çay, muz, tütün ve tütün ürünleri, alkollü içki, mısır, cin mısırı, ceviz (kabuklu veya kabuksuz), badem (kabuklu veya kabuksuz), antep fıstığı (kabuklu veya kabuksuz) ile yer fıstığının (tohumluk, kabuklu veya kabuksuz) konulması durumunda eşyadan alınması gereken teminatın, eşyaya ilişkin toplam vergilerin %25’i kadar olması, antrepolara konulan diğer eşyadan alınması gereken teminatın ise eşyaya ilişkin toplam vergilerin %10’u kadar olması yönünde düzenleme yapılmıştır.

Bilindiği üzere Avrupa ülkelerinde yaşanan ve tüm dünyada da etkileri hızla artan Corona Virüs (COVID 19) ile ilgili hastalığı nedeni ile evrakların ulaşmaması, gönderici firmaların çalışmaması, üretim kapasitelerinin sosyal izolasyona bağlı olarak yavaşlamasından ve ülkemizde de birçok işletme kısmi çalışmakta hatta bazı sektörler çalışmamaktadır, bu sebeple ithali yapılmak üzere genel antrepolara alınan eşyaların bekleme süreleri artmıştır.

Mevcut durumda antrepolarda uzun süre beklemekte olan eşyalar olması sebebiyle antrepo işleticilerinin vermiş olduğu teminatlar yetersiz kaldığından, yine bu işleticilerce ilave teminat tedbirleri ivedilikle alınamadığından mağduriyet oluşmasına neden olmaktadır. 2015/1 sayılı genelgede bahsi geçen diğer eşyalar da %10 olarak belirlenen teminat oranının salgın hastalık sonlanması ve ekonomimizin normale dönünceye kadar geçici bir süreliğine %1 olarak uygulanması hususunu takdir ve tensiplerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Aslıhan ÇELEBİ / Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Orhan KATTAŞ / Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Serdar KESKİN / İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Taşkın DALAY / İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Hüseyin SARIDAĞ / Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top