T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 40216608-157.01-
Konu: Antrepo Teminat Sistemi

12.05.2020/54336903
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 21.04.2020 tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda özetle 2015/1 sayılı Genelgede bahsi geçen koronavirüs salgını nedeniyle antrepoya alınan eşyaya ait toplam vergilerin %10’u kadar uygulanan teminat oranının ekonomimizin normale dönünceye kadar geçici bir süreliğine %1 olarak uygulanması istenilmektedir.

İlgide kayıtlı yazınız konusunda, Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı Karar uyarınca 2015/1 sayılı Genelge ile düzenleme yapılmış olup, bu kapsamda antrepoya alman eşya için kısmi teminat uygulanarak yükümlülere kolaylık tanınmıştır.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Nevzat BOZKURT
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:
Bursa Gümrük Müşavirler Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirler Derneğine
Ankara Gümrük Müşavirler Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirler Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirler Derneğine

Bilgi:
Antrepo ve Serbest Bölgeler Dairesi

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Önceki İçerikDöviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Destek Kararı 2564
Sonraki İçerikElektronik Ticaret Verileri Hakkında