Search
Close this search box.

Antrepo Teminat Sistemi – 12.05.2020

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 40216608-157.01-
Konu: Antrepo Teminat Sistemi

12.05.2020/54336903
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 21.04.2020 tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda özetle 2015/1 sayılı Genelgede bahsi geçen koronavirüs salgını nedeniyle antrepoya alınan eşyaya ait toplam vergilerin %10’u kadar uygulanan teminat oranının ekonomimizin normale dönünceye kadar geçici bir süreliğine %1 olarak uygulanması istenilmektedir.

İlgide kayıtlı yazınız konusunda, Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı Karar uyarınca 2015/1 sayılı Genelge ile düzenleme yapılmış olup, bu kapsamda antrepoya alman eşya için kısmi teminat uygulanarak yükümlülere kolaylık tanınmıştır.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Nevzat BOZKURT
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:
Bursa Gümrük Müşavirler Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirler Derneğine
Ankara Gümrük Müşavirler Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirler Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirler Derneğine

Bilgi:
Antrepo ve Serbest Bölgeler Dairesi

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top