Search
Close this search box.

Elektronik Ticaret Verileri Hakkında

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 73421605-441
Konu: Elektronik Ticaret Verileri

DAĞITIM YERLERİNE

Elektronik ticarete ilişkin istatistiklerin oluşturulması ve politikalar üretilebilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan veri toplanmasına ilişkin çalışmalar Bakanlığımızca yürütülmekte olup e-ihracat ve e-ithalat verilerinin sağlıklı bir şekilde takip edilebilmesini teminen Detaylı Beyan ve Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesinde elektronik ticaret yapıldığının tespit edilebilmesini teminen teknik düzenleme yapılmıştır.

Detaylı Beyan tarafında, elektronik ticaret yapıldığına yönelik olarak mükelleflerin beyanının alınmasına imkan tanıyan “Beyanname kapsamı işlem münhasıran elektronik posta, telefon araması, kısa mesaj veya elektronik ortamda doğrudan iletişime imkan veren benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeleri kapsamayan ağ üzerinden mal veya hizmet satışına yönelik sözleşme yapılmasını veya sipariş verilmesini sağlayan işlemler mi?” şeklinde cevaplanması zorunlu bir mesaj tanımlanmıştır.

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi tarafında ise beyanname kapsamı işlemin elektronik ticaret seklinde yapılması halinde “ET” kodu elektronik ticaret seklinde değil ise “ETD” kodu kullanılmak üzere “beyan3” alanında zorunlu olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda; Detaylı Beyan ve ETGB’de yapılan teknik düzenlemeler 28.05.2020 tarihinde devreye alınacak olup, konuya ilişkin bilgi alınması ve beyanname kapsamı işlemlerin elektronik ticaret kapsamında olup olmadığına ilişkin sorunun yükümlülerce doğru bir şekilde anlaşılarak cevaplanabilmesini teminen yazımız ekinde gönderilen kılavuzdan yararlanılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Mustafa GÜMÜŞ
Genel Müdür

Ek: 1 adet kılavuz.

Yazının Orjinal Nüshası için Link’i Tıklayınız

Elektronik Ticaret İşlem Rehberi Kılavuzu

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top