Search
Close this search box.

Gümrük Tahakkukları – Muhasebe Sistemine İletilmesi

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 73421605-849.04
Konu: Gümrük Tahakkuklarının Tahsil Edildiği
Bilgisinin Muhasebe Sistemine İletilmesi

DAĞITIM YERLERİNE

Gümrük gelirlerinin tahsiline ilişkin olarak Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 01.06.2020 tarihinden itibaren tahsilat işlemleri aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

1. Gümrük işlemleri dolayısıyla doğan vergiler ve diğer mali yükümlülükler tahakkuklu olarak tahsil edilecek olup beyana dayalı tahsilat yapılmayacaktır.

2. Banka şubesine başvuran ilgili yükümlülere ait borç tahakkukları, yükümlülere işlem yaptıkları gümrük birimleri dikkate alınmaksızın tüm banka şubelerince tahsil edilebilecektir.

3. Bankanın elektronik ortamlarında (internet bankacılığı, mobil vb.) yükümlülerce borç sorgulaması yapılarak ödemeler gerçekleştirilebilecektir.

4. Tahsilat bilgisi anlık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirildiğinden, Banka tarafından yapılan tahsilatlara ilişkin ıslak imzalı bilgi ve belge muhasebe birimine gönderilmeyecektir.

5. Halihazırda muhasebe birimlerince kullanılan Gümkart uygulaması yukarıda belirtilen tarih itibariyle kaldırılacak olup, Ortak POS Uygulaması üzerinden işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

e-imzalıdır

Jale ARSLAN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirler Derneğine

Bursa Gümrük Müşavirler Derneğine

İstanbul Gümrük Müşavirler Derneğine

İzmir Gümrük Müşavirler Derneğine

Mersin Gümrük Müşavirler Derneğine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top