Search
Close this search box.

MEDOS – Avrasya Ekonomik Komisyonu (AEK) Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 20117910-163.01.01
Konu: MEDOS – AEK Kararı

14.05.2020/54375328
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 17.04.2020 tarih ve 53934255 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda belirtilen hususların uygulanmasına ilişkin olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Bakanlığımıza muhatap 22.04.2020 tarih ve 3942 sayılı yazısı üzerine konu Moskova Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliğine intikal ettirilmiş olup cevaben alınan yazılar ilişikte gönderilmektedir.

İlgide kayıtlı yazımızda bahsi geçen menşe ispat belgesi ‘’ Form A Menşe Belgesi’’ olup  söz konusu yazılardan;

– MEDOS sistemi üzerinden düzenleyip ıslak imza ve ıslak mühür taşımayan Form A Menşe Belgelerinin bu haliyle kabul edilmesine yönelik Avrasya Ekonomik Komisyonu (AEK) nezdinde Müşavirliğimizin temaslarının devam ettiği,

– AEK’nın COVİD-19 koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı düzenleme doğrultusunda, 18.04.2020 tarihinden 30.09.2020 tarihine kadar, ıslak imzasız ve ıslak mühürsüz şekilde düzenlenen Form A Menşe Belgelerinin gümrük beyannamesi tescil tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde ıslak imzalı ve ıslak mühürlü şekilde karşı ülke gümrük idaresine sunulması gerektiği,

– Öngörülen süre içerisinde yukarıda belirtildiği şekilde orijinal menşe belgesinin (ıslak imzalı ve ıslak mühürlü) ibraz edilmemesi durumunda, menşeinin teyit edilmemiş kabul edileceği ve AEB Ortak Gümrük Tarifesi üzerinden tercihli tarife avantajı sağlanmadan ithalat vergilerinin hesaplanacağı,

– Beyan sahibinin, eşyaya ilişkin ıslak imzalı ve ıslak mühürlü olarak düzenlenen Form A Menşe Belgesinin belirtilen süre içerisinde gümrük makamına gönderme yükümlülüğünü, serbest şekilde yazılı olarak beyan etmesi gerektiği ve buna ilişkin bir şekil şartının bulunmadığı

– AEK Kararı gereğince üçüncü ülkelerin elektronik veri tabanı hakkında bilgi verilmesi gerekli olduğu ve menşe belgelerinin doğruluğunun saptanması ve elektronik ortamda kullanılabilmesi için Milletlerarası Ticaret Odasına (ICC) akredite odaların listesinin https://certificates.iccwbo.org/ adresinde yer aldığı ve ülkemizin söz konusu listede yer almamasından dolayı elektronik menşe belgelerinin kabul edilmediği

Anlaşılmaktadır.

Adı geçen Müşavirlikçe AEK yetkilileri ile yapılan görüşmelerde GTS kapsamında gerçekleştirilen söz konusu uygulamaların tek taraflı tavizleri içerdiği ifade edilmiş olup, ülkemizdeki uygulamaların, AEK tarafından teyit edilip ilgili iç süreçlerin bitimini müteakip başlamasının Rusya Federasyonu gümrüklerinde sıkıntı yaşanmaması bakımından uygun olacağının düşünüldüğü belirtilmektedir.

Bilgileri ile Avrasya Ekonomik Birliğine üye ülkelere ihracatımızda düzenlenecek olan Form A Menşe Belgelerinin ikinci bir talimata kadar yükümlünün talep etmesi halinde manuel olarak ıslak imza ve ıslak mühürlü olarak düzenlenmesi de mümkün olmakta olup Kurumunuza bağlı Oda/Birliklere gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Mustafa Gümüş
Bakan a.
Genel Müdür

EK: 2 adet yazı

Dağıtım:
Gereği:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türkiye İhracatçılar Meclisi
Türkiye Esnaflar ve Sanatkarlar Konfederasyonu

Bilgi:
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top