T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 20117910-163.99
Konu: MEDOS- Form A Belgeleri

17.04.2020/53934255
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 02.04.2020 tarih ve 53667892 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazılar konusu hususlar ile ilgili olarak, Moskova Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliğinden alınan ve ekte bir örneği gönderilen 15.04.2020 tarih ve 53903297 sayılı yazıda; Avrasya Ekonomik Komisyonunun 18.04.2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan karan ile COViD-19 koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlerin uygulamasına yönelik olarak, AEK Kararında değişiklikler yapıldığı ve mezkur değişiklikler ile bu kararın yürürlüğe giriş tarihi olan 18.04.2020 tarihinden 30.09.2020 tarihine kadar, malların menşe ülkesinin teyidinin basitleştirilmesi amacıyla, gümrük beyannamesi tescil tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde menşe şahadetnamelerinin aslının ibraz edilmesi kaydıyla elektronik veya basılı bir kopyasının kabul edilebileceğinin belirtildiği; bu durumda ise beyan sahibinin, eşyaya ilişkin orijinal menşe belgesini belirtilen süre içerisinde gümrük Makamına gönderme yükümlülüğünü, şahadetnamenin kopyasının üzerine elle yazmasının gerektiği ve öngörülen süre içerisinde orijinal menşe belgesinin ibraz edilmemesi durumunda, menşei teyit edilmemiş kabul edileceği belirtilmektedir.

Bilgileri ile Kurumunuza bağlı Oda/Birliklere gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Ek:
1 Adet Yazı

Dağıtım/ Gereği:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türkiye ihracatçılar Meclisi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu

Bilgi:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 20117910-163.99
Konu: MEDOS- Mense Şahadetnamesi ve Form A

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 24.10.2018 tarihli ve 38207713 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda Mense Şahadetnameleri ile Form A Menşe Belgelerinin MEDOS sistemi üzerinden düzenlenmesi ve onaylanması uygulamasına 30 Ekim 2018 tarihinde geçildiğinden bahisle söz konusu belgeler ikinci bir bildirime kadar her iki usulde de (hem manuel hem de elektronik olarak) düzenleneceği ve söz konusu belgelerin üzerine karekod veya doğrulama koduna yer verilmemesi ve mezkur belgelerin elektronik ortamda onaylanmasının ardından oda/birlik personelince ıslak olarak imzalanması gerektiği ifade edilmiştir.

Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ortaya çıkan durum göz önüne alındığında; Menşe Şahadetnameleri ile Form A Menşe Belgelerinin sadece MEDOS sistemi üzerinden düzenlenmesi ve onaylanması uygulamasına 8 Nisan 2020 tarihinden itibaren geçilecektir.

MEDOS sistemi üzerinden onaylanan söz konusu belgelerin oda/birlik personelince ıslak olarak imzalanmaması ve belgelerin üzerine karekod veya doğrulama koduna yer verilmesi gerekmekte olup söz konusu düzenlemeye dair ilgili ülkelere Bakanlığımızca gerekli bildirim yapılacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.

Mustafa GÜMÜS
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Türkiye ihracatçılar Meclisi


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Moskova Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliği

Sayı: 11051066-435.01.01
Konu: 36 Sayılı AEK Belgeleri Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:
a) 11.04.2019 tarihli ve 11051066-724.02.02/00043454718 sayılı yazı.

b) 07.04.2020 tarihli ve 16934678-435.01.01/00053750688 sayılı yazınız.

c) 09.04.2020 tarihli ve 11051066-435.01.01/00053786113 sayılı yazı.

İlgide kayıtlı yazılar konusu hususlar ile ilgili olarak, Avrasya Ekonomik Komisyonunun 18.04.2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan 03.04.2020 tarihli ve 36 sayılı Karan ile gayri resmi çevirisi ekte yer almakta olup, söz konusu Karar ile COViD-19 koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlerin uygulanmasına yönelik olarak, ilgi (a)’da kayıtlı yazımız ekinde yer alan 60 sayılı AEK Kararında değişiklikler yapılmıştır.

Mezkur değişiklikler ile bu Kararın yürürlüğe giriş tarihi olan 18.04.2020 tarihinden 30.09.2020 tarihine kadar, malların menşe ülkesinin teyidinin basitleştirilmesi amacıyla, gümrük beyannamesi tescil tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde menşe şahadetnamelerinin aslının ibraz edilmesi kaydıyla elektronik veya basili bir kopyasının kabul edilebileceği belirtilmektedir. Bu durumda beyan sahibi, mala ilişkin orijinal menşe belgesini belirtilen süre içerisinde gümrük makamına gönderme yükümlülüğünü, şahadetnamenin kopyasının üzerine elle yazması gerekmektedir. Öngörülen süre içerisinde orijinal menşe belgesinin ibraz edilmemesi durumunda, menşei teyit edilmemiş kabul edilecektir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

e-imzalıdır.

Serkan AYYILDIZ
Gümrük Müşaviri

Ekler:
I – 36 sayılı AEK Kararı Örneği
2 – Gayri Resmi Çeviri Örneği

Dağıtım/Gereği:
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne
Gümrükler Genel Müdürlüğüne

Bilgi:
Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğüne
Moskova Ticaret Müşavirliğine

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.