18.04.2020 Tarihli 31103 Sayılı Resmi Gazete 

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2421

Ekli “Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı ve 17 nci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

17 Nisan 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

HUBUBAT VE BAKLİYAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR  

MADDE 115/1/2019 tarihli ve 649 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 2 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) 1 inci maddede belirtilen tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalatta %0 oranında gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülük, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülük oranları uygulanır.”

MADDE 2– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Cumhurbaşkanı Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
16/1/2019 30657
Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
15/12/2019 30979

 

Resmi Gazetenin Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Önceki İçerikMEDOS- Mense Şahadetnamesi ve Form A
Sonraki İçerikİthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 2422