Search
Close this search box.

Kayda Bağlı Meltblown Kumaş Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 52707093-140.03
Konu: Kayda Bağlı Meltblown Kumaş Hk

21.05.2020/54477948
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere 18.03.2020 tarih ve 31072 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren “İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/5)” ile ihracı kayda bağlı mallar arasına Yalnız Meltblown Kumaş (GTP: 56.03) eklenmiştir.

Ancak, son zamanlarda maske kumaşı cinsi eşyanın ihracı aşamasında gümrük idaresine sunulan kumaşların kayda bağlı olup olmadığına ilişkin gümrük idarelerinde tereddütler yaşandığı bilinmektedir.

Bu çerçevede, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri 20.05.2020 tarihli, 54467852 sayılı yazımız ile maske üretiminde kullanılmakta olan “‘spunbond kumaş”, “spunlace kumaş”, “sms kumaş” ve anılan Tebliğ kapsamında kayda bağlı “Meltblown kumaş”a ilişkin ayırt edici hususları içerir bilgiler ile bahse konu kumaşlara ait örneklerin Gümrük ve Diş Ticaret Bölge Müdürlüklerimize gönderilmesi hususunda talimatlandırılmıştır.

Mezkur yazı konusu hususun İhracatçı Birliklerinden takip edilmesi ile maske kumaşı ihracatı hakkında Bölge Müdürlüklerinizce gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür V.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top