image_pdfimage_print

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı  : E-63721428-170.01.01-00070310035
Konu : İhracat Beyannamelerinin Kapatılması

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 23.12.2021 tarihli 70281701 sayılı yazılarında aynen;

‘’Ülkemiz ihracat hedeflerine ulaşılması açısından ihracat beyannamelerinin kapatma işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesi önem arz etmektedir.

Bu itibarla, 31 Aralık 2021 tarihi sonuna kadar ihracat taleplerinin karşılanması için gümrük idarelerinin açık bulundurulmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması, öte yandan, ihracat ve bağlantılı transit işlemlerine ilişkin yükümlülerin fazla mesai taleplerinde 2019/38 sayılı Genelge ve 01.10.2019/48112818 sayılı talimat yazımız çerçevesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi, ihracat işlemlerinin aksamamasını teminen bağlantı Gümrük Müdürlüklerinizde tescil edilmiş ihracat beyannamelerinin muayene dahil tüm işlemlerinin süratle tamamlanması ve işlemlerin hızlandırılması için azami özenin gösterilmesi yönünde beyanname sürecindeki tüm paydaşların bilgilendirilmesi … ‘’ ifade edilmiştir.

Bu itibarla, Makamlarından alınan talimatların eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini teminen Müdürlüğümüzce gerekli görülen tüm tedbirlerin alınmasını ivedilikle rica ederim.

Eray DAĞNIK
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yrd. V.

Ek:
Üst Yazı Örn.

Dağıtım: Gereği:
Tüm Bağlantı Gümrük Müdürlüklerine

Bilgi:
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul İhracatçı Birlikleri Gen. Sek.

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print