Search
Close this search box.

Ayniyat Tespiti Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı : E-31429883-451.01-00060771320
Konu : Ayniyat Tespiti

20.01.2021/60771320
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi : Gümrük Müşavirleri Dernekleri’nin 04.06.2020 tarihli ve bila sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazınızda; onaylanmış kişi statüsü kapsamında mavi hattan yararlanabilecek firmaların tespitinde beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izni için “başvuru yapıldığı tarihten geriye dönük iki yıl içerisinde”, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde belirlenen tutarda fiili ihracat yapılmış olması şartı aranırken; dâhilde işleme izin belgesi kapsamında gerçekleştirilen dış ticaret işlemlerinde ayniyat tespiti muafiyetinden yararlanılabilmesi için “belge müracaat tarihinden önceki iki takvim yılı içerisinde” herhangi bir yıl içerisindeki ihracat tutarlarının dikkate alındığı belirtilmiştir.

Yazınızda devamla, belge müracaat tarihinden önceki iki takvim yılı itibariyle herhangi bir yıl içerisinde belirtilen ihracat tutarlarına ulaşılamazken, izin müracaatından önceki iki yıl itibariyle geriye dönük birer yıl itibariyle bu şartın karşılanabildiği belirtilerek dahilde işleme rejimi kapsamında ayniyat tespiti muafiyeti için “dahilde işleme izin belgesi müracaat tarihinden önceki iki takvim yılı” değil “beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izni müracaatının yapıldığı tarihten geriye dönük iki yılın” kriter olarak esas alınması talep edilmiştir.

Bilindiği üzere, Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nin (Sıra No: 1) 44 üncü maddesi “İhraç edilen eşyaya ilişkin kap, ambalaj, palet ve benzeri eşya haricinde ilgili rejim hükümlerine göre ayniyat tespiti yapılması gereken eşyaya ilişkin gümrük beyannameleri mavi hatta işlem görmez.” hükmünü amir olup, dâhilde işleme rejimine ilişkin ayniyat kriterlerinin genel hükümlerden farklılaştırılabileceği mezkur mevzuat hükmü ile bir kez daha teyit edilmiştir.

Bu çerçevede, Bakanlığımız tarafından dâhilde işleme izin belgesi kapsamında gerçekleştirilen ihracat işlemlerinde ayniyat muafiyeti tespiti kriteri olarak, indirimli teminat uygulamasına paralel bir şekilde, firmanın belge müracaat/revize tarihinden önceki iki takvim yılı içerisinde gerçekleştirmiş olduğu ihracat performansı esas alınmakta olup, firmalarımızı ihracat performansını yükseltmeye teşvik eden bu kriterin değiştirilmesini gerektiren hukuki ve ekonomik bir gerekliliğin bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

N.Nesrin DOĞAN
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirler Deneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

İhracat Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top