Search
Close this search box.

Ayniyat Tespiti – Korona Virüs Kapsamı İşlemler

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 72093537-134.99
Konu: Ayniyat Tespiti- Korona Virüs Kapsamı İşlemler

16.04.2020 / 53902395
DAĞITIM YERLERİNE

Dünyada ve ülkemizde yaşanan ‘Korona Virüs” salgını nedeniyle, gümrük idarelerinde temasın azaltılması ve gümrük işlemlerinin bu yeni durum kapsamında gerçekleştirilmesine dönük önlemlerin alınması gerekliliği hasıl olmuştur.

Bu çerçevede, geçici ithalat rejimi, hariçte işleme rejimi ve geçici ihracatta gümrük idarelerinde yapılacak ayniyat tespit işlemlerinde temasın azaltılmasına dönük olarak aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

Geçici ithalat rejimi, hariçte işleme rejimi ve geçici ihracatta gümrük idarelerinde ayniyat tespiti işlemlerinde, ikinci bir talimata kadar, tüm yükümlüler için anılan rejimler kapsamı eşyanın tamamının fiziki kontrolü gerektiren zorunlu durumlar dışında sadece ayniyat tespiti için kırmızı hatta yönlendirilmemesi, bu çerçevede, ayniyat tespit işlemlerinin fatura bilgileri fotoğraf, seri no vb. belge/bilgiler dikkate alınarak gerçekleştirilmesi, yapılan işlemlere ilişkin BİLGE sisteminde beyanname üzerinde gerekli meşruhatın düşülmesi, ayrıca Bölge Müdürlüklerinizce bu kapsamda temasın azaltılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması hususlarında bilgi gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a,
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top