Search
Close this search box.

Vergi Ödemelerinde İnternet Bankacılığının Kullanılması

Kaydet
Kapat
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 80571967-155.99
Konu : Vergi Ödemelerinde İnternet Bankacılığının Kullanılması

16.04.2020/53904790
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tahsili gereken Gümrük Vergisi, Katma Değer Vergisi, Toplu Konut Fonu, Telafi Edici Vergi, İthal Harcı gibi yükümlülüklerin bankalar, saymanlıklar veya GÜMKART aracılığı ile ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında gümrük idarelerinde teması azaltmaya yönelik olarak, gümrük beyannameleri için tahakkuk eden gümrük vergileri, ek tahakkuk ve para cezaları ile gümrük idarelerine yapılması gereken diğer ödemelerin gümrük alacaklarını tahsile yetkili bankaların internet bankacılığı kanalıyla yapılması önem arz etmektedir.

Bu itibarla, gümrük alacaklarına ilişkin ödemelerin internet bankacılığı kanalıyla yapılmasını teminen üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Dağıtım:
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)
Müstakil San.Ve İşadamları Derneğine (MÜSİAD)
Türkiye İhracatçılar Meclisine (TİM)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB)
Uluslararası Yatırımcılar Derneğine (YASED)
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top