İthalatta Yerinde Gümrükleme İşlemleri

İthalatta Yerinde Gümrükleme İşlemleri

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 52856264-106.03[05]
Konu : İthalatta Yerinde Gümrükleme İşlemleri

GENELGE
(2020/…)

21 Şubat 2020 tarihli ve 31046 Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile revize edilen ithalatta yerinde gümrükleme uygulaması kapsamdaki işlemlerin ekte yer alan kılavuza göre yürütülmesi gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı
Ek: İthalatta Yerinde Gümrükleme İşlemleri Kılavuzu  (İthalatta Yerinde Gümrükleme İşlem Kılavuzu İçin )
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine
Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print