T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 52856264-106.03[05]
Konu : İthalatta Yerinde Gümrükleme İşlemleri

GENELGE 2020/10
(15.04.2020/52856264)

21 Şubat 2020 tarihli ve 31046 Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile revize edilen ithalatta yerinde gümrükleme uygulaması kapsamdaki işlemlerin ekte yer alan kılavuza göre yürütülmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Ek: İthalatta Yerinde Gümrükleme İşlemleri Kılavuzu  (İthalatta Yerinde Gümrükleme İşlem Kılavuzu İçin )

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine
Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız.