T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-010.06.01
Konu : Bedelsiz İthalatta Gümrük Kıymeti

GENELGE
(2020/22)

İlgi : 26.12.2012 tarihli, 2012/39 sayılı Genelge.

İlgide kayıtlı Genelgenin 1 inci maddesinin (a) bendinin sonuna aşağıdaki ifade eklenmiştir. “Gümrük kıymetinin bu şekilde belirlenememesi durumunda ise, 2 nci maddenin (b) bendi uyarınca işlem yapılacaktır.”

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.