Search
Close this search box.

Venezuela ile Yapılan Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : 16934678-724.02.02
Konu : Venezuela TGA

20.08.2020 / 56709365
DAĞITIM YERLERİNE

Ülkemiz ile Venezuela arasında serbest ticaret alanı tesisini amaçlayan ve 17 Mayıs 2018 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması”nın (TGA) onaylanması hakkında Karar 1 Haziran 2020 tarihli ve 31142 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

21 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe girecek TGA kapsamı ticarette geçerli olacak tercihli vergi oranları İthalat Rejim Kararına ek olarak yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Resmi Gazete`de ilan edilecek olup; menşe kurallarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasların tespit edilmesine yönelik olarak hazırlanan “Türkiye-Venezuela Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik Taslağı” da Resmi Gazete`de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı`na sevk edilmiştir.

Bu çerçevede, söz konusu TGA`nın yürürlüğe girdiği 21 Ağustos 2020 tarihi ile yukarıda atıfta bulunulan Yönetmeliğin yayımlanacağı ve/veya Venezuela tarafından, menşe ispat belgelerinin onaylanmasında yetkili makamlarının bilgilerinin ve kullanılacak mühür örneklerinin Bakanlığımıza iletilmesinin ardından Bölge Müdürlüklerine bildirileceği tarih arasında bağlantınız gümrük idarelerinden TGA kapsamında tercihli düzenlemeden yararlanılarak ithalat gerçekleştirilmek istenmesi halinde;

– Anlaşmada öngörülen geçerli bir menşe ispat belgesi ibraz edilir ise eşyaya ilişkin kanuni vergi ile tercihli vergi arasındaki farkın teminat alınması suretiyle işlem tesis edilmesi,

– Yönetmeliğin yayımlanmasının ve/veya Venezuela yetkili makamlarının bilgilerinin ve kullanılacak mühür örneklerinin Bölge Müdürlüklerine bildirilmesinin ardından, teminat alınmak suretiyle yapılan işlemlerin Yönetmeliğe uygunluğunun değerlendirilerek, uygun ise teminatın çözülmesi, uygun olmayan durumlarda ise irad kaydedilmesi yönünde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

Aylin BEBEKOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür Yrd. V.

Ek: Dolaşım Belgesi örneği

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri


APPENDIX 3
Specimens of Movement Certificate EUR.1

Printing Instructions

  1. Each form shall measure 210 x 297 mm; a tolerance of up to minus 5 mm or plus 8 mm in the length may be allowed. The paper used must be white, sized for writing, not containing mechanical pulp and weighing not less than 25 g/m2. It shall have a printed green guilloche pattern background making any falsification by mechanical or chemical means apparent to the eye.
  2. The competent authorities of the contracting parties may reserve the right to print the forms themselves or may have them printed by approved printers. In the latter case, each form must include a reference to such approval. Each form must bear the name and address of the printer or a mark by which the printer can be identified. It shall also bear a serial number, either printed or not, by which it can be identified.

MOVEMENT CERTIFICATE

1.     Exporter (Name, full address, country)

EUR.1           No A 000000
See notes overleaf before completing this form.
2. Certificate used in preferential trade between

…………………………………………………………………….

3.     Consignee (Name, full address, country) (Optional)

and

…………………………………………………………………….

(Insert appropriate countries, groups of countries or territories)

4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating 5.    Country, group of countries or territory of destination
6.     Transport details (Optional) 7.    Remarks
8.     Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages (1); Description of goods 9.    Gross mass (kg) or other measure (litres, m3., etc.) 10. Invoices (2)
11. COMPETENT AUTHORITY ENDORSEMENT

Declaration certified

Export document (3)

Form  …………………………….No  ….……..

Of ………………………………………..

Competent Authority  …………………………

Issuing country or territory  …………………

………………………………………………………….
Stamp

Place and date ………………………………..

 

………………………………………………………..

(Signature)

12. DECLARATION BY THE EXPORTER

I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate.

 

 

Place and date

…………………………………………………

 

 

 

 

……………………………………………………….

(Signature)

(1) If goods are not packed, indicate number of articles or state « in bulk » as appropriate

(2) In the case of originating goods invoiced by a third party, it shall be indicated in the movement certificate EUR.1 that the goods

will be invoiced by that third party and also the name and the address of the person/legal person in third party who will draw up the final invoice for the country of destination.

(3) Complete only where the regulations of the exporting country or territory require.

13. REQUEST FOR VERIFICATION, to 14. RESULT OF VERIFICATION
Verification carried out shows that this certificate (1)

·         was issued by the Competent Authority indicated and that the information contained therein is accurate.

·         does not meet the requirements as to authenticity and accuracy (see remarks appended).

Verification of the authenticity and accuracy of this certificate is requested.

………………………………………..………………………………….

(Place and date)

Stamp

……………………………………………..……

(Signature)

…………………………………..……………………………

(Place and date)

Stamp

……………………………………………..…

(Signature)

(1) Insert X in the appropriate box.

NOTES

 1- Certificate must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled by the person who completed the certificate and endorsed by the Competent Authority of the issuing country or territory.

2- No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later additions impossible.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top