Search
Close this search box.

Belge Geçerlilik ve İbraz Süreleri

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : 16934678-724.01.01
Konu : Belge Geçerlilik ve İbraz Süreleri

08.05.2020 / 54269080
DAĞITIM YERLERİNE

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında mevcut Gümrük Birliğinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 28 Eylül 2006 tarihli ve 26303 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan Kararla düzenlenmekte olup; anılan Kararın 5. maddesine göre Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin iki parçası arasında doğrudan nakledilen işlenmiş tarım ürünleri ile sanayi ürünlerinin tercihli rejimden yararlanabilmesi için A.TR Dolaşım Belgelerinin gümrük idarelerimize ibraz edilmesi gerekmektedir.

Ülkemiz ile aralarında Serbest/Tercihli Ticaret Anlaşmaları bulunan veya Genelleştirilmiş Tercihler Sistemimizden tek taraflı olarak yararlanan ülkelerden ithal edilen eşyanın tercihli rejimden yararlanabilmesi için ise ilgili Anlaşmada ya da mevzuatta öngörülen menşe ispat belgelerinin gümrük idarelerimize ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan Covid-19 salgını nedeniyle yukarıda belirtilen belgelerin temini ve ibrazı konusunda güçlükler yaşandığı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede;

– eşyanın ihracı esnasında düzenlenmekle birlikte salgın nedeniyle yaşanılan olumsuz durum nedeniyle bu belgelerin ithalatçılarımız tarafından temin ve gümrük idarelerimize ibraz edilememesi
mücbir sebep olarak değerlendirilecek olup,

– belgelerin düzenlenme tarihlerinden başlamak suretiyle ibraz edilmelerini gerektiren geçerlilik süreleri (örneğin A.TR Dolaşım Belgeleri için dört aylık süre), yükümlüler tarafından herhangi bir başvuruda bulunulmasına gerek olmaksızın, 01.02.2020 tarihi ile 30.06.2020 tarihi arasında durdurulmuştur. Söz konusu tarihler arasında geçen süre, belgelerin geçerlilik süresi hesabında dikkate alınmayacak ve anılan süre 01.07.2020 tarihinden itibaren kaldığı yerden devam edecektir.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

Sevil KARACA AYDEMİR
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:
Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Gap Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top