Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

09.05.2020 Tarihli 31122 sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2501

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddeleri ile 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi gereğince karar verilmiştir.

08 Mayıs 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

 

MADDE 1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 14- (1) Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde bir yıla kadar ilave süre verilebilir. Bu fıkra hükmü geçici 6 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü ile birlikte uygulanmaz.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının

Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Tarihi

Sayısı

15/6/2012

2012/3305

19/6/2012

28328

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin

Yayımlandığı Resmi Gazetelerin

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Tarihi

Sayısı

2/10/2012

2012/380213/10/201228440

28/1/2013

2013/428815/2/201328560
27/5/20132013/476330/5/2013

28662

27/1/2014

2014/60589/5/201428995
30/6/20142014/65886/8/2014

29080

15/12/2014

2014/72735/3/201529286
16/3/20152015/74968/4/2015

29320

20/8/2015

2015/805027/8/201529458
9/11/20152015/821619/11/2015

29537

29/2/2016

2016/87158/4/201629678
7/9/20162016/91395/10/2016

29848

13/2/2017

2017/991722/2/201729987
24/4/20172017/101113/5/2017

30055

17/7/2017

2017/1058517/8/201730157
25/12/20172017/1117530/12/2017

30286 (3. Mükerrer)

16/10/2017

2017/1113320/01/201830307
17/1/20182018/1129722/2/2018

30340

9/4/2018

2018/1165128/4/201830405
14/5/20182018/1181622/6/2018

30456

4/6/20182018/1193022/6/2018

30456

13/9/2018

9114/9/201830535
8/11/20183239/11/2018

30590

27/2/2019

79828/2/2019

30700

6/8/201914027/8/2019

30855

image_pdfimage_print