09.05.2020 Tarihli 31122 sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2501

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddeleri ile 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi gereğince karar verilmiştir.

08 Mayıs 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

 

MADDE 1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 14- (1) Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde bir yıla kadar ilave süre verilebilir. Bu fıkra hükmü geçici 6 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü ile birlikte uygulanmaz.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının

Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Tarihi

Sayısı

15/6/2012

2012/3305

19/6/2012

28328

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin

Yayımlandığı Resmi Gazetelerin

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Tarihi

Sayısı

2/10/2012

2012/3802 13/10/2012 28440

28/1/2013

2013/4288 15/2/2013 28560
27/5/2013 2013/4763 30/5/2013

28662

27/1/2014

2014/6058 9/5/2014 28995
30/6/2014 2014/6588 6/8/2014

29080

15/12/2014

2014/7273 5/3/2015 29286
16/3/2015 2015/7496 8/4/2015

29320

20/8/2015

2015/8050 27/8/2015 29458
9/11/2015 2015/8216 19/11/2015

29537

29/2/2016

2016/8715 8/4/2016 29678
7/9/2016 2016/9139 5/10/2016

29848

13/2/2017

2017/9917 22/2/2017 29987
24/4/2017 2017/10111 3/5/2017

30055

17/7/2017

2017/10585 17/8/2017 30157
25/12/2017 2017/11175 30/12/2017

30286 (3. Mükerrer)

16/10/2017

2017/11133 20/01/2018 30307
17/1/2018 2018/11297 22/2/2018

30340

9/4/2018

2018/11651 28/4/2018 30405
14/5/2018 2018/11816 22/6/2018

30456

4/6/2018 2018/11930 22/6/2018

30456

13/9/2018

91 14/9/2018 30535
8/11/2018 323 9/11/2018

30590

27/2/2019

798 28/2/2019

30700

6/8/2019 1402 7/8/2019

30855

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.