Yabancı Menşeli Ürünlerin A.TR Onayında Yaşanan Sorunlar (MEDOS) Hakkında

Yabancı Menşeli Ürünlerin A.TR Onayında Yaşanan Sorunlar (MEDOS) Hakkında

İSTANBUL TİCARET ODASI

Tarih : 07/12/2020
Sayı : 84329644/ 107477
Konu : Belge onayı hk.

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi :11.11.2020 tarih 2020/4041-BU sayılı yazınız.

Bilindiği üzere; Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında – 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden A.TR Dolaşım Belgeleri satış ve onay işlemleri Odamızca gerçekleştirilmektedir.

Yabancı menşeli ürünlerin ihracı için MEDOS sistemi üzerinden firmalar/gümrük müşavirleri tarafından gönderilen A.TR dolaşım belgesi onaylarında ise, yukarıda bahis olunan karar ile ekte yer alan mevzuat hükümleri ve açıklamalar doğrultusunda ithalat beyannamesi vb. diğer belgeler talep edilmektedir.

Yönetim Kurulumuzun 25.11.2020 tarih ve 136 sayılı toplantı kararı gereğince bilgileriniz rica olunur.

Saygılarımızla.

e-imza
Prof. Dr. Nihat ALAYOĞLU
Genel Sekreter

EKLER:
Mevzuat Açıklamaları

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print