Search
Close this search box.

Yaş Meyve ve Sebzelerin İhracat Kontrolleri Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü

18.12.2020

Sayı : 94904223-320.03.03-3579849
Konu : Yaş Meyve Sebze İhracat Kontrolleri

18.12.2020/3579849
MERSİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE

Bilindiği üzere Ülkemizin Yaş Sebze Ve Meyve İhracatının sürekliliği ve güvenilirliği amacıyla yoğun çaba gösterilmesi, bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşların buna yönelik çalışmalar yürütmesi son derece önem taşımaktadır. Kurumunuzca bu amaca yönelik çalışmaların başarılı olabilmesi için alıcı ülkenin Zirai Karantina koşullarının sağlanması yönünde mesai merfumu gözetmeksizin yoğun çaba gösterilmektedir. Gerek Zirai Karantina Yönetmeliği kapsamındaki denetimlerin yapılabilmesi ve gerekse ihracat partilerinde geri dönüşlerin yaşanmaması amacıyla bu çalışmaların düzenli ve disiplinli bir şekilde yürütülmesi için ihracat öncesi kontrol işlemlerinin programlanması gerekmektedir. Ancak ihracatçı firma temsilcisi sıfatıyla hareket eden gümrük müşavirlerinin başvurularının düzensiz olması dolayısıyla bu kontrol işlemlerinin programlı olarak yürütülmesinde güçlükler yaşanmaktadır.

Bu bakımdan ihracat kontrollerinin düzenli, kontrollü ve Yönetmelik hükümlerine uygun gerçekleştirilebilmesi için 21.12.2020 Pazartesi tarihinden itibaren en geç saat 16:00’ya kadar müracaatların kabul edileceği, üyelerinizin ve temsil ettikleri firmaların mağduriyet yaşamaması amacıyla ihracat müracaat taleplerinin en geç saat 16:00’ya kadar yapılmasının gerektiği, aksi takdirde müracaat kontrollerinin bir gün sonra yapılabileceği hususunun bildirilmesini rica ederim.

Ahmet GÜNEŞ
Müdür

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top