Search
Close this search box.

Beyanname Arşiv Teslimi ve Numune İşlemleri

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : 68795981-131.99
Konu : Beyanname Arşiv Teslimi ve
Numune İşlemleri

28.06.2020/55356051
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRİ DERNEĞİNE

İlgi: 14.05.2020 tarihli ve 54395748 sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde; Muratbey Gümrük Müdürlüğü denetimi altında faaliyet gösteren antrepolarda beyanname arşiv teslimi ve numune işlemlerinde YGM’nin yetki ve sorumlulukları dahilinde olmayan işlemlerin YGM mevzuatında yer alan hükümlere uygun olarak çözümü istenilmiştir.

Konuya ilişkin Müdürlüğünden alman 16.06.2020/55020223 tarih/sayılı yazıda; Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamelerinin teslimi ilgili olarak antrepo işleticilerine sorumluluk yüklenildiği, YGM’lere ilişkin herhangi bir husus bulunmadığı ayrıca Müdürlüğü arşivlerinde görevlendirilen sabit görevliler bulunduğundan teslim esnasında herhangi bir bekleme ve muhatap bulamama durumunun yaşanmadığı,

Numunelerin muayene memuru tarafından alınmaması ve YGM’lere zimmetlenen güvenlik mühürlerinin kullanılması hususu ile ilgili olarak Gümrük Yönetmeliğinin 198/a maddesi hükümlerine göre işlem yapıldığı, bu itibarla düzenlenen tutanağın YGM’nin imzalamasına zorunluluk bulunmadığı, numunelerin bizzat muayene memurları tarafından alınması yönünde gerekli bildirimlerin yapıldığı ayrıca güvenlik mühürlerin kullanılması ile ilgili olarak Numune Alma Poşetlerinin kullanıldığı ve eşyanın bu poşetlere sığmaması halinde mühür kullanılması ile ilgili olarak muayene memurlarının Müdürlüğünden mühür alarak laboratuvara sevk edilmesi yönüyle gerekli tedbirler alındığı bildirilmiştir.

Bilgi edinilmesi tebliğen rica olunur.

e-imzalıdır

Güngör YILDIRIM
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı V.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Ticaret Bakanlığı İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top