Search
Close this search box.

BİLGE Sisteminde Bulunmayan Beyanlar

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı   : E-73421605-100-
Konu : BİLGE Sisteminde Bulunmayan Beyanlar

04.02.2022/71624260
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği gibi Gümrük Yönetmeliği’nin 174 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca sistemde kayıtlı beyanname, gümrük idaresince tüm işlemlere esas tutulacak asıl beyannamedir.

BİLGE sisteminde beyan edilmeyen belgelerin, beyannamelerin gümrük idaresine ibraz edilen kağıt nüshalarında beyan edilmiş olarak gösterildiği ve sistemdeki beyannamede yer alan bilgiler ile kağıt çıktıda yer alan bilgiler arasında farklılıklar olduğuna yönelik tespitler Genel Müdürlüğümüze intikal etmektedir. BİLGE sisteminden alınan çıktıların “.htm” formatında ve değiştirilebilir nitelikte olması, aynı çıktı formatının BİLGE sistemi dışında da
oluşturulabilmesinin teknik olarak mümkün bulunması nedeniyle, sistemde kayıtlı beyanname ile gümrük idaresine ibraz edilen beyanname nüshalarının uyumlu olup olmadığının titizlikle kontrol edilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, sistemde yer alan bilgiler üzerinden işlem yapılmasının esas olduğu ve yapılacak kontrollerde gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda bağlantı gümrük idarelerinizin talimatlandırılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top