T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

ÇOK İVEDİ/SÜRELİ

Sayı  : E-77510939-708.02
Konu : Gümrük Beyannamesi Tescil Sıra Sayısı-Format Değişikliği Hk

26.11.2021 / 69467635
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, “Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Beyannamesi (Detaylı Beyan)” düzenlenerek yapılan yazılı gümrük beyanı, tüm gümrük işlemlerinin gerçek zamanlı olarak bilgisayar ortamında yürütülmesini sağlayan BİLGE sistemi üzerinden elektronik olarak yapılmakta olup, BİLGE sistemine kaydedilen gümrük beyannamesine sistem tarafından değişmez bir tescil numarası verilmektedir. Bu numara, içinde bulunan yılın son iki hanesini, gümrük idaresinin kodunu, yapılan işlemin ithalat (IM) veya ihracat (EX) olarak türünü ve tescil sıra numarasını içermektedir.

Başlangıçta 6 haneli olarak belirlenen tescil sıra numarasının, son dönemde artan ihracat işlemleri sayısına bağlı olarak yetersiz kalacağı değerlendirilmiş ve 8 haneli olarak yeniden düzenlenmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bu itibarla 04 Aralık Cumartesi günü 12.00-15.00 saatleri arasında yapılması öngörülen ve ekli belgede örneklendirilen mezkur çalışma konusunda tüm ilgililerin bilgilendirilerek, işlemlerin aksatılmadan yürütülmesini teminen varsa gerekli tedbirlerin alınması hususunda,

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Atila BERBER
Bakan a.
Genel Müdür V.

Ek:
(Beyanname Numarası Fomatı).pdf

Dağıtım:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığına
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanlığına
Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığına
KKB Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketine
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne
Türkiye Noterler Birliği Başkanlığına

Ek 1;
Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Beyannamesi (Detaylı Beyan), Tescil Numarası sıra sayısı için yapılacak format düzenlemesi hakkında

Genel Notasyon;
YILIN SON 2 HANESİ / GÜMRÜK KODU / REJİM TİPİ / SIRA NUMARASI

Örnek Olarak;
Tescil Numarasının Mevcut Formatı
21067777EX123456
Yapılacak Düzenleme Sonrası Formatı
21067777EX12345678

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Önceki İçerik2021-2022 Yılı AB Gümrük Tarife Cetveli
Sonraki İçerikGenelleştirilmiş Tercihler Sistemi – Fatura Hakkında