image_pdfimage_print
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-20117910-180.03-
Konu : Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi- Faturanın
Üçüncü Bir Ülkede Düzenlenmiş Olması

25.11.2021 / 69444607
DAĞITIM YERLERİNE

Form A Menşe Belgelerinin 1 no.lu kutusunda belirtilen ihracatçı ile serbest dolaşıma giriş
beyannamesinde kayıtlı ihracatçının farklı ülkelerde mukim firmalar olduğu durumlarda, mezkur Form A Menşe Belgelerinin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında tercihli tarifeden faydalanılmasında kullanılıp kullanılamayacağı hususunda tereddüt hasıl olduğuna ilişkin Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 17.07.2018 tarihli ve 35885794 sayılı yazı ile Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden 26.07.2018 tarihli ve 36157859 sayılı yazı alınmış olup konuya ilişkin Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne 30.07.2018 tarihli ve 36217923 sayılı yazımız ile görüşleri sorulmuş, cevaben alınan 10.08.2018 tarihli ve 36539686 sayılı yazıda, mezkur Form A Menşe Belgelerinin bu haliyle söz konusu ithalat işleminde kullanılmasının uygun olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir. Bu kapsamda, Genel Müdürlüğümüzce de anılan Genel Müdürlüğün görüşüne katılınarak Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine muhatap 17.08.2018 tarihli ve 36712506 sayılı yazımız ile mezkur Form A Menşe Belgelerine istinaden tercihli tarifeden yararlanılmasının mümkün bulunmadığı bildirilmişti.

Bununla birlikte; Genel Müdürlüğümüze son zamanlarda intikal eden yazı ve dilekçelerden, GTS kapsamında ülkemizin tek taraflı taviz tanıdığı ülkeler ile yapılan ticarette, Form A Menşe Belgelerinin 1 no.lu kutusunda belirtilen ihracatçı ile serbest dolaşıma giriş beyannamesinde kayıtlı ihracatçının farklı ülkelerde mukim firmalar olduğu benzer gümrük işlemlerinin tereddüt oluşturmaya devam ettiği anlaşıldığından, 08.10.2021 tarihli ve 68029982 sayılı yazımız ile Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden yeniden görüşleri talep edilmiş olup anılan Genel Müdürlüğün 27.10.2021 tarihli ve 68581275 sayılı cevabi yazısında konuya ilişkin görüşleri muhafaza edilmekle birlikte Avrupa Komisyonu nezdinde girişimde bulunulduğu ve yanıt alınmasının ardından Genel Müdürlüğümüzle paylaşılacağı belirtilmiştir. Anılan Genel Müdürlüğün 10.11.2021 tarihli ve 69001140 sayılı yazısında ise Avrupa Komisyonu’ndan alınan yanıtta, gümrük idaresine ibraz edilen faturanın üçüncü bir ülkede düzenlenmiş olmasının bu fatura ile sevkiyata konu eşya arasında bir ilinti kurulabilmesi şartıyla sorun oluşturmayacağının bildirildiği ve Komisyon’un görüşüne Genel Müdürlüklerince de katılım sağlandığı ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, GTS kapsamında uygun ve geçerli bir menşe ispat belgesi ibraz edilen eşya için faturanın üçüncü ülkede yerleşik bir firma tarafından düzenlendiği durumlarda, gümrük idarelerince her bir işlem esas alınarak yapılacak değerlendirmeler sonucunda, üçüncü ülkede düzenlenmiş söz konusu fatura ile sevkiyata konu eşya arasında ilinti kurulabilmesi şartıyla eşyanın GTS kapsamında tercihli tarifeden faydalandırılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print