Search
Close this search box.

Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-20117910-163.99
Konu : Birleşik Krallık STA

31.12.2020/60298504
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında 29 Aralık 2020 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında tercihli ticarete konu olacak eşyaya ilişkin yapılacak işlemlere Bakanlığımız Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 30.12.2020 tarih ve 60221855 sayılı yazısında yer verilmiştir.

Mezkur yazı çerçevesinde, Birleşik Krallık STA kapsamındaki Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşya ithalatında uluslararası anlaşma kodunun “BİRLEŞİK KRALLIK (BK)” seçilmesi ve geçerli bir “Menşe Beyanının (0842 doküman kodlu) gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde eşyaya ilişkin olarak “Diğer ülkelere uygulanan kanuni vergi oranları üzerinden teminat alınması suretiyle işlem tesis edilmesi, söz konusu yazıda yer verilen Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından bu tür işlemlerin Yönetmeliğe uygunluğunun değerlendirilerek, uygun ise teminatın çözülmesi, uygun olmayan durumlarda ise irad kaydedilmesi yönünde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:

Gereği:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Bilgi:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirler Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirler Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top