Search
Close this search box.

Bisiklet Koruyucu Örtüsünün KDV Oranı Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
(Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü)

20.07.2020

Sayı : 39044742-130[Özelge]-E.531482
Konu : 6307.90.98.90.19 GTİP numaralı bisiklet
koruyucu örtüsünün KDV oranı

İlgi : a) 07/11/2018 tarih ve 5431866 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.
b) 03/12/2018 tarih ve 1089331 sayılı yazımız.
c) 06/12/2018 tarih ve 5788544 evrak kayıt numaralı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin 6307.90.98.90.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırıldığı belirtilen “polyesterden mamul bisiklet koruyucu örtüsü”nün ithal ve tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır. KDV oranlarının, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesi öngörülmüştür. Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak belirlenmiştir. Öte yandan, TGTC’nin 63 üncü faslında “Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar” düzenlenmiş, bu fasla ait 63.07 tarife pozisyonunda “Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil)” sınıflandırılmış, 6307.90.98.90.19 GTİP numarasında ise “Diğerleri” tanımlanmıştır.

Buna göre, söz konusu Karar eki listelerde yer almadığından, 6307.90.98.90.19 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen polyesterden mamul bisiklet koruyucu örtüsünün ithal ve tesliminde genel oranda (% 18) KDV uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top