T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı : 21646112-700
Konu : Randevulu Sanal Sıra Sistemi

GENELGE
(2020/2)

Bakanlığımızca, ticari eşya taşıyan araçların gümrük kapılarımıza kontrollü erişiminin sağlaması, zaman zaman kamuoyuna da yansıyan TIR parkları dışına taşan araç sıralarının oluşturduğu çevresel olumsuzlukların giderilmesi, gümrük kapılarından ihraç amaçlı araç geçişlerinin planlı, öngörülebilir ve yönetilebilir hale getirilmesi amacıyla “Randevulu Sanal Sıra Sistemi” geliştirilmiştir.

Bu sistem; ihracat ve transit yükü taşıyan taşıyıcıların veya bireysel olarak sürücülerin web (www.rss.ticaret.gov.tr) , mobil (iOS ve Android İşletim Sistemi) ya da gümrük kapılarına ve TIR parklarına konumlandırılan kiosk uygulamaları üzerinden kayıt olarak belirleyecekleri gümrük kapısından çıkış yapmayı öngördükleri tarih ve saate randevu almaları, ülkemizden çıkış için aldıkları bu randevu saatinde ilgili gümrük kapısında bulunmaları esasına dayanmaktadır.

Sistem, taşıyıcı veya sürücüler tarafından, randevu sahibine ve saatine ilişkin bilgileri içeren ve sistem içerisinde üretilen karekod kullanılarak TIR parkına giriş yapılması, aynı karekod kullanılarak TIR parkından çıkış yapılarak gümrük sahasına ulaşılması ve gümrük işlemlerinin tamamlanmasından sonra ülkemizden yurtdışına gümrük kapısından çıkış yapılması suretiyle işlemektedir.

Araç sürücüleri tarafından geçiş aşamasının daha kolay izlenebilmesi ve takip edilebilmesi amacıyla, çıkış bildirimi yapan ya da çıkış sırası gelen araca ilişkin bilgiler, hem sürücü cep telefonlarına mobil uygulama bildirimi ve kısa mesaj (sms) olarak gönderilecek hem de saha içerisine kurulacak led bilgilendirme tabelalarına yansıyacaktır.

Sistem, gümrük işlem sürelerini hızlandırmak, süreçleri kolaylaştırmak amacıyla gümrük kapısından çıkış önceliği bulunan eşyanın ve statülerin tespiti ile ilgili olarak BİLGE sistemi ile entegre şekilde çalışmaktadır. Ayrıca sistem üzerinde; tehlikeli madde, soğutma gerektiren yük ve izinli gönderici statüsü gibi özelliklere göre öncelik tanıma algoritması bulunmaktadır.

Randevulu Sanal Sıra Sisteminin işleyiş süreci aşağıda belirtilmiş olup, söz konusu hususlara riayet edilmesi gerekmektedir.

I- Sisteme kayıt olma

Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde kaydı bulunan firma ve kurum çalışanları Randevulu Sanal Sıra Sisteminde “kurumsal hesap” açabilirler. Kurumsal kullanıcı hesapları ile birden çok sürücü için randevu alınabilir. Kurumsal kullanıcılar “bireysel kullanıcı” profili ile de işlemlerini gerçekleştirebilir. Ancak, kurumsal kullanıcıların, firma sürücüleri için merkezi olarak randevuları almaları tercih edilir.

Gümrük kapısına bireysel olarak giden araç sürücüleri ise “bireysel kullanıcı” hesabını seçmelidir. Bireysel kullanıcılar sadece kendileri için randevu alabilirler.

II- Randevu alma

Aracın yüklü veya boş olması durumları göz önüne alınarak araç plakası, dorse plakaları ile belge türü ve numarası gibi gerekli bilgiler Randevulu Sanal Sıra Sistemine girilerek randevu oluşturulur.

Mükerrer randevuların önüne geçmek için belge numarası BİLGE sisteminden anlık olarak doğrulanır. Sonraki adımlarda taşınacak yükün türü ile çıkış yapılacak kapı, çıkış tarihi ve saati seçilir. Sistem seçilen randevu tarih ve saati üzerinden randevu verir ya da seçilen tarih ve zaman dilimi uygun değilse yeni tarih ve zaman dilimleri önerir. En son adımda sürücünün T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, telefonu ve e-posta adresi girilerek randevu süreci tamamlanır.

Sistem TIR parkına giriş yapılırken kullanılacak karekodu da içeren bir bilet ekranı üretir. Aynı ekran üzerinden güncelleme, iptal ve çıkış bildirimleri de yapılabilir.

III- Kiosk’lardan yararlanma

Araç sürücüleri tarafından karekodun kaybedilmesi veya mobil cihazın arızalanması gibi özel durumlar için TIR Parkı içerisinde bulunan kiosklardan randevunun veya karekodun çıktısı alınır ve işlemlerine kaldıkları yerden devam edilebilir.

Kiosk’lardan alınacak yeni bir randevu TIR parkına girmeden önce alınan bir randevu şartlarına göre oluşturulabilecektir.

IV- TIR Parkına giriş ve gümrük alanına geçiş

Araçlar sistemde belirledikleri tarih ve randevu saatinde TIR parkı girişine geldiklerinde geçiş kontrol ünitesindeki karekod okuyucusuna, bilet ekranında yer alan ve sistem tarafından üretilen karekodu okutarak TIR parkına giriş yaparlar.

TIR parkına girdikten ve geçiş kontrol ünitesine karekod okutulduktan sonra bilet ekranında “Parktan Çıkışa Hazırım” butonu etkin hale gelir. TIR parkını terk etmek isteyen sürücüler, söz konusu butona basarak çıkış sırasına alınırlar. Bu aşamalar mobil uygulamada bildirim, web uygulamada ise kısa mesaj olarak sürücüye gönderilir.

TIR parkından çıkış sırası gelen sürücüler, çıkış kontrol ünitesindeki karekod okuyucusuna, bilet ekranında yer alan ve sistem tarafından üretilen karekodu okutarak TIR parkından çıkış yapıp gümrük işlemlerinin yapıldığı alana geçerler. Gümrük işlemlerinin bitmesinden sonra ülkemizden yurtdışına çıkış yaparlar.

V- Diğer Hususlar

Sistemin kullanımına ilişkin hazırlanan kullanım kılavuzları Uygulama üzerinde, Bakanlığımız internet ve kurumsal intranet adresinde yer almaktadır. Uygulamanın geliştirilmesine bağlı olarak bunlar güncellenecektir.

Randevulu Sanal Sıra Sistemi uygulaması Bakanlığımızca takip edilecek olup kullanım durumuna göre sistemin işleyişi ve önceliklendirmenin boyutu güncellenebilecektir.

Araçların çıkışa hazırlandığı bekleme alanını işleten bir işletici kuruluş olması halinde bu kuruluş tarafından, olmaması halinde ilgili gümrük müdürlüğü tarafından; giriş ve çıkış kontrol ünitesi ile kiosk cihazlarının çalışıp çalışmadığı, kullanıcıların yaşadığı sorun olup olmadığı ve kioskların içinde çıktı almak için yeterli kağıt bulunup bulunmadığı günlük düzenli kontrol edilecektir. Ayrıca, Sistemin tanıtılması için hazırlanacak afiş ve broşür gibi tanıtım materyalleri kullanıcıların ulaşabileceği yerlere konulacaktır.

Gümrük kapısında pilot uygulama boyunca üç kritik noktada (giriş kontrol ünitesi, kiosklar, çıkış kontrol ünitesi) yeterli sayıda gümrük müdürlüğü personeli bulundurulacaktır. Anılan personel ile TIR parkı görevlileri şoförlerin sorularını yanıtlamak ve gerekli yönlendirmeyi yapmak konusunda şoförlere yardımcı olacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Gonca Işık YILMAZ BATUR
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Risk Yönetimi Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.