Search
Close this search box.

Bitki Sağlık Sertifikaları Hakkında Ukraynanın Mektubu

Kaydet
Please login

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : E-21817801-724.01.01-6464048
Konu : Ülkemiz Bitki Sağlık Sertifikaları
Hakkında Ukrayna’nın Mektubu

01.08.2022/6464048
TİCARET BAKANLIĞINA
(İhracat Genel Müdürlüğü)

Ukrayna Devlet Gıda Güvenliği ve Tüketicinin Korunması Servis’inden alınan ekli mektupta, Türkiye’den Ukrayna’ya ihraç edilen sevkiyatların EC/TR A 4586987, EC/TR A 4230801 ve EC/TR A 4796030 numaralı Bitki Sağlık Sertifikalarının kopyaları eşliğinde bitki sağlığı kontrolü için Ukrayna topraklarına ulaştığı bildirilmiştir.

Söz konusu mektupta devamla, bitki ve bitkisel ürünlerin Ukrayna’ya ihracatında Bitki Sağlık Sertifikalarının orijinallerinin sevkiyata eşlik etmesini sağlamak amacıyla etkili önlemlerin uygulanması talep edilmektedir.

Ülkemizde Bitki Sağlık Sertifikaları bir asıl ve iki suret olarak düzenlenir. Bitki Sağlık
Sertifikasının aslı ithalatçı ülkeye verilmek üzere, ikinci nüshası ise firmalarında muhafaza edilmek üzere ihracatçı firmaya verilir. Bitki Sağlık Sertifikasının üçüncü nüshası ise Bitki Sağlık Sertifikasını düzenleyen Müdürlükte muhafaza edilir.

Bu kapsamda, Ukrayna’ya ihracatımızda sorun yaşanmaması amacıyla, firmalar tarafından ihraç edilmek istenen bitki ve bitkisel ürün sevkiyatları beraberinde Bitki Sağlık Sertifikalarının orijinallerinin ithalatçı ülkeye sunulması gerektiği konusunda başta söz konusu sertifikaların ilgilisi firmalar olmak üzere, yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştiren tüm firmaların ihracatçı birlikleri aracılığıyla bilgilendirilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Dr. Durali KOÇAK
Bakan a.
Genel Müdür V.

Ek: Mektup (6 Sayfa)

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top