Search
Close this search box.

Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-80571967-155.99-
Konu : Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi

05.08.2022/77041176
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 08.11.2021 tarihli ve 68855706 sayılı yazımız.

 İlgide kayıtlı yazımızda özetle, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca gerçekleştirilen gümrük işlemlerinden kaynaklı vergi ve ceza borçlarının yükümlüler tarafından elektronik ortamda görüntülenebilmesini sağlamak üzere “Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi”nin devreye alındığı; anılan sistem ile, Bakanlığımız BİLGE Sistemi Detaylı Beyan Modülünde tescil edilen gümrük beyannameleri ile Tahsilat Takip Programı ve mülga Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları Takip Programı üzerinde kayıtlı ek tahakkuk ve ceza kararları kapsamında tahakkuk etmekle birlikte sorgulama anında tahsil edilmemiş olan gümrük borçlarına ait tutar, ilgili olduğu belge ve gümrük müdürlüğü bilgilerinin vergi numarası bazında sorgulanabildiği hususları bildirilmiştir.

  Söz konusu sistemde, fırma/şahıslar tarafından yalnızca kendileri adına düzenlenmiş beyanname ve kararlara ilişkin bilgiler; dolaylı temsilciler tarafından ise kendileri adına düzenlenmiş kararlar yanında temsile yetkili oldukları fırma/şahıs adına tescil edilmiş beyanname bilgileri vergi numarası bazında sorgulanabilmekteydi.

  Konu ile ilgili olarak yapılan geliştirme çalışmaları kapsamında;

– Dolaylı temsil yetkisine sahip kişilerce, temsil edilen fırma/şahıslar adına tescilli beyanname bilgilerinin yamsıra bu fırma/şahıslar adına düzenlenmiş ek tahakkuk ve ceza karar bilgilerinin de görüntülenebilmesi,

– Gümrük borçlarına ait tutar, ilgili olduğu belge ve gümrük müdürlüğü bilgilerine ilave olarak ek tahakkuk ve ceza kararlarına ilişkin statü bilgilerinin de sorgulanabilmesi, yönünde teknik düzenleme yapılmıştır.

  Bilgi edinilmesi ve üyelerinize gerekli duyuruların yapılması hususunda gereğini rica ederim.

 

Leman ÇAKIR
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:

Tobb Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine
Türkiye İhracatçılar Meclisine
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (Tüsiad)
Müsiad Müstakil San.Ve İşadamları Derneğine
Yased-Uluslararası Yatırımcılar Derneğine
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirler Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirler Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirler Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top