Bitki Sağlık Sertifikası Hakkında

Bitki Sağlık Sertifikası Hakkında

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-20117910-111.01 [GGM-7]-00061970125

Konu : Bitki Sağlık Sertifikası

KEP

ACELE

03.03.2021

DAĞITIM YERLERİNE

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 01.02.2021 tarihli ve 282363 sayılı yazısmda özetle; ülkemize girişi yapılmak istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler için her taşıma aracına bir Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmiş olması ile ilgili farklı uygulamaların olduğu ve uygulama birlikteliği olmadığı hususuna yer verilerek uygulamaya yönelik açıklamalarda bulunulmakta ve konuya ilişkin ithalatçıların bilgilendirilmesi talep edilmektedir.

Söz konusu yazıda, ülkemize karayoluyla girişi yapılmak istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler için, her taşıma aracına bir Bitki Sağlık Sertifikasının düzenlenmiş olması gerektiği; diğer taraftan, ülkemize demiryolu ve denizyolu aracılığıyla girişi yapılmak istenen ürün sevkıyatlarında, ürün miktarının fazla olması nedeniyle ürünün ayrı vagon/ambar/konteynerlerde bulunması durumunda 1 (bir) Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmesinin sadece; gönderici ve alıcının aynı olması şartıyla, ihracatçı ülke tarafından her bir taşıma aracıyla ilgili (tren, gemi vb.) sevkiyatı tanımlayacak gerekli bilgilerin (vagon/konteyner sayısı, numarası, vb. bilgiler) Bitki Sağlık Sertifikası/konşimento/özet beyan/fatura vb. belgelerde belirtilmiş ve giriş kontrolleri aşamasmda doğrulanmasının mümkün olması kaydıyla kabul edileceği belirtilmektedir.

Bu itibarla, konuya ilişkin ticaret erbabının tarafınızca bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı V.

EK: 1 adet yazı

 

Dağıtım:

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine

Bursa Gümrük Müşaviri Derneğine

Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine

İzmir Gümrük Müşavirler Derneğine

 

 

 

 

 

 

T.C

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

ÇOK İVEDİ

01.02.2021

 

Sayı     : E-21817801 -320.03.02-282363

Konu : İthalat Uygulamaları Hk.

 

TİCARET BAKANLIĞINA (İthalat Genel Müdürlüğü)

Ülkemize girişi yapılmak istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler için her taşıma aracına bir Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmiş olması ile ilgili farklı uygulamaların olduğu, uygulama birlikteliği olmadığı hususu Bakanlığımızca tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere, ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu (IPPC)’ nun Bitki Sağlığı Standartlarından olan ISPM 12 (Uluslararası Bitki Sağlığı Önlemleri-Bitki Sağlık Sertifikaları)’ de “Bitki Sağlık Sertifikalarının sevkiyata eşlik edeceği” belirtilmektedir.

Bununla birlikte, ISPM 12’ nin ürün adı ve beyan edilen miktar başlığı altında; ithalatçı ülkedeki NPPO’ nun sevkiyat içeriğini yeterli ölçüde doğrulamasına imkan verecek şekilde ürünü yeterli olarak tanımlamalı ve bitki, bitki ürünleri veya düzenlenen diğer maddelerin adını, birimini ve miktarını olabildiğince doğru bir şekilde belirtilmesi gerektiğinden bahsedilmektedir.

Bu nedenle, ülkemize karayoluyla girişi yapılmak istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler için, her taşıma aracına bir Bitki Sağlık Sertifikasının düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Diğer taraftan ülkemize demiryolu ve denizyolu aracılığıyla girişi yapılmak istenen ürün sevkiyatlarında, ürün miktarının fazla olması nedeniyle ürünün ayrı vagon/ambar/konteynerlerde bulunması durumunda 1 (bir) Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmesi sadece; gönderici ve alıcının aynı olması şartıyla, ihracatçı ülke tarafından her bir taşıma aracıyla ilgili (tren, gemi vb.) sevkiyatı tanımlayacak gerekli bilgilerin (vagon/konteyner sayısı, numarası, vb. bilgiler) Bitki Sağlık Sertifikası/konşimento/özet beyan/fatura vb. belgelerde belirtilmiş ve giriş kontrolleri aşamasında doğrulanması mümkün olmak kaydıyla kabul edilmektedir.

Bu kapsamda, yukarıda yazılı bilgiler konusunda ithalatçı firmaların bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Harun SEÇKİN

 Bakan a.

Genel Müdür

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print