AB Mevzuat     

Cep Telefonu İthalatında Yeni Düzenleme

Cep Telefonu İthalatında “8517.12.00.00.09” (GTİP) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda “Diğerleri” Başlığı Altında Gözetim Uygulamasına Tabi Tutulan Ürün, “8517.13.00.00.00” (GTİP) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Numarasıyla “Akıllı Telefon” İthalatını İçerecek Şekilde Dönüştürüldü.


22.1.2021 Tarihli 31372 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” düzenlemesiyle, 2020/6 sayılı ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğe eklenen geçici maddeyle, söz konusu “Diğerleri” şeklinde tanımlanan eşyanın yatırım teşvik belgesi kapsamında üretime tabi tutulmak üzere, aksam ve parça olarak demonte halde ithalatında, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar, gözetim hükümlerinin uygulanmayacağına dönük hüküm koyulmuştu.

18.01.2022 / 08:29:22


      AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş.      

Uzmanlarımız tarafından hazırlanan bu çalışmalarda verilen bilgilerden dolayı şirketimizin yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulması tavsiye edilmektedir.

18.01.2022 Tarihli 31723 Sayılı Resmi Gazete için tıklayınız.