T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : E-29980007-724.01.03-
Konu : Çin Bilgi Talepleri

09.03.2022 / 72700264
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 27.04.2017 tarihli ve 24601873 sayılı yazımız.

Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Ankara Büyükelçiliği’nden alınan 14 Şubat 2022 tarihli bir e-postada, Karşılıklı İdari Yardım kapsamında gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesini teminen;

-Sorgu konusu olan belgelerin kağıt ortamında gönderilmemesi,

-Elektronik ortamda okunaklı bir şekilde PDF formatında iletilmesi,

-Ekte yer alan tablonun, altında yer verilen talimatlara göre doldurularak gönderilmesi,

-Talep konusu belgelerin Çince olmaması nedeniyle zorluk yaşanmasından ötürü, belgelerin Çince nüshalarının veya Çin gümrüğüne verilen çıkış beyannamelerinin tarih ve numaraları ile konteyner numaralarının iletilmesi,

-Çin’de ibraz edilen gümrük beyannamesi temin edilemiyorsa, sevkiyatların tespit edilebilmesi için Çin’deki Giriş Limanı bilgisinin bildirilmesi ve

-Söz konusu tabloda kesinlikle değişiklik yapılmaması gerektiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, ÇHC KİYA kapsamındaki bilgi taleplerinin, 2012/1 sayılı Genelge kapsamında gereken yurt dışı bilgi talep formuna ilave olarak, ekteki yeni tabloya da işlenmek ve sorgu konusu evrakların elektronik ortamda taranmak suretiyle PDF formatında Genel Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

Ahmet Şevket DAYIOĞLU
Bakan a.
Daire Başkanı

Ek :Tablo ve Tercümesi

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız


Ek Tablo ve Tercümesi

Seri Numarası/ Serial Number 序号

Talepte Bulunan Ülke/ Requesting Country 请求国家

Talepte Bulunan Birim/ Requesting Department 请求部门

Yetkili İmzacı/ Authorized Signer 授权签字人

Talepte Bulunan Ülkenin Resmi İletişim E-posta Adresi/ Authorized Contacting Emailbox of Requesting Country 指 定的外方联系邮箱

Talepte Bulunulan Tarih/ Requesting Date 请求日期

Talep Nedeni/ Requesting Reason 请求目的

Talep İlgi Numarası/ Request Reference Number 外方协查函编号

Varış Ülkesi/ Destination Country 最终目的国

Esas Olan Anlaşma Agreement Basis 协议依据

Eşyanın Cinsi/ Description of goods 涉及货物

Kıymet/ Value 价格

Miktar/ Quantities 件数

Brüt Ağırlık/Net Ağırlık/Gross Weight/Net Weight 毛重/净重

Port of Loading 装货港

Port of Unloading 卸货港

Chinese Port of Declaration 申报口岸

Name of Chinese company 企业名称

Cargo Documents list(Declaration form of Chinese Customs/Invoice/CMR/Bill of lading/Packing list/Contract/etc. CERTIFICATE OF ORIGIN)是否有单单证(包括报关单、提单、发票、装箱单, 合同、运单、原产地 证)

The 18-digit Number of the Declaration of China Customs/中方报关单号

Date of import/export 进出口日期(year-month-day)

Container Number 集装箱号

Bill of lading 提单号

Flight Number or vessel name 船名航次

Contract Number 合同号

Invoice Number 发票号

Other Resources 其他资料


Doldurma talimatları

1. Lütfen Çin limanın tam ismini sağlayınız ve aynı limanda olanları birlikte gruplandırınız.

2. Lütfen beyanname belgeleri listesini ve bunlara karşılık gelen belge ilgi numarasını tarafımıza sağlayınız (mesela Çin gümrük beyannamesi numarası, konşimento, konteyner numaraları, ithalat, hracat tarihi, eşya cinsi ve kıymeti gibi bilgiler). Bu kritik bilgiler olmadan sevkiyatların tespit edilmesi zor olacaktır.

3. Lütfen talebinizle ilişkili sevkiyatların tespit edilebilmesi için faydalı olabilecek diğer bilgileri de sağlayınız.

4. Lütfen Çin’in temel bilgiler tablosunda (EXCEL) öngördüğü tüm bilgileri sağlayınız ve her Çin beyannamesi için ayrı bir satır kullanınız.

5. Yardım talebinde bulunurken temel bilgiler tablosunda 10’dan fazla girdi olmaması önerilir. 10’dan fazla girdi olması durumunda herhangi bir öncelik sıralaması yapılmamışsa ve özel koşullar söz konusu değilse, bu talebin nasıl işleme alınacağı, Çin makamları tarafından bu türden girdilere yönelik Çin’in öncelik sırasına göre belirlenecektir.

6.. Lütfen tablo üzerinde değişiklik yapmayınız. Nihai açıklama konusunda tüm haklarımızı saklı tutarız.


Notlar

7. Çin, 3 seneden eski kargo belgelerini sağlayamamaktadır.

8.Lütfen kargoya ilişkin belgelerin (konşimento, fatura, çeki listesi, sözleşme, Çin gümrük beyannamesi vs.) bilgi formundaki bilgilerle tutarlı ve liste sırasına göre düzenlenmiş olan okunaklı nüshalarını PDF formatında tarafımıza gönderiniz.

9. Lütfen spesifik olarak talebin yapılma nedenini, yapılmış olan ön incelemelerin ne olduğunu, Çin’in hangi bilgileri sağlaması gerektiğini içeren resmi bir talep yazısı sağlayınız.

10. Lütfen talepte bulunan idare, yetkili kişinin imzası veya mührünü içeren talebinizi şablon form halinde Çin’e gönderiniz ve incelemeden sorumlu irtibat kişisi ve bir iletişim posta adresi belirleyiniz. İstisnai durumlar hariç, yalnızca belirlenmiş irtibat kişisi ve posta adresiden gelen ve Çin’in teknik şartlarını karşılayan inceleme taleplerini kabul ediyoruz.

11. Resmi talep yazısı, beraberinde temel bilgiler listesini içeren excel tablosu ve PDF formatındaki ilgili kargo belgelerini içeren elektronik dosyaların olmadığı talepler işleme alınmayacaktır.

12. Talepler cmaa.chinacustoms@customs.gov.cn adresi üzerinden gönderilecektir. Basılı dokümanlar kabul edilmemektedir.

13. 2020 tarihinden önceki talepler için, lütfen elektronik talebinizi gerekiyorsa yukarıdaki  koşulları karşılayarak tekrar gönderiniz. Aksi halde, bu talepler şartlarımız karşılanana kadar işleme alınmayacaktır.