Search
Close this search box.

İhracı Kayda Bağlı Mallar Tebliği/Mısır İhracatı

Kaydet
Kapat

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

19.03.2022

Sayı : E-21817801 -305.04.02.02-4925706
Konu : İhracı Kayda Bağlı Mallar Tebliği Kapsamında Mısır İhracatı

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 16.12.2018 tarihli ve 21817801-305.04.02.02-E.37174I6 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere; İhracı Kayda Bağlı Mallar Tebliği’nin “İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinde yer alan ve insan tüketim amaçlı ihraç edilmek istenen ürünler için sertifika talep edilmesi durumunda Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB)‘nden kayıt belgesi alınması gerekmektedir.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nden alınan görüş doğrultusunda oluşturulan ilgi (a) yazımız ile; OAİB’den önce kayıt şartı aranmadan ülkemiz ve/veya alıcı ülke mevzuatına uygun olması durumunda belirtilen ürünler için sertifika düzenlenmesinde sakınca olmadığı talimatlandırılmıştır.

Ancak, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nden alınan 17.03.2022 tarihli yazıda; sadece insan tüketimi amaçlı mısır ihracatlarında. Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında Dahilde İşleme İzin Belgesi (DIIB) kullanılarak yapılacak ihracatlar ve organik çeşitlerinin ihracatları hariç olmak üzere;

1005.90.00.01.19 GTİP’li mısır.
1104.23.40.00.00 GTİP‘li kırık mısır,
1005.90.00.00.11 GTİP’li popcorn/cin mısır,
1104.23.98.00.00 GTİP’li diğer mısır tanelerinin, ihracatlarına Kuruluşlarınca uygun görüş verilmeyeceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda; Dahilde işleme Rejimi (DİR) kapsamında Dahilde İşleme İzin Belgesi (DIIB) kullanılarak yapılacak ihracatlar ve organik çeşitlerinin ihracatları hariç olmak üzere, yukarıda GTİP kodları ve ürün isimleri belirtilen ürünlere Bitki Sağlık Sertifikası ve/veya Sağlık Sertifikası düzenlenmemesi hususunda.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Hanın SEÇKİN
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:

Gereği: 
81 İl Müdürlüğüne
Tüm Zirai Karantina Müdürlüklerine

Bilgi:
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top