Search
Close this search box.

Gezi Tekneleri ve Deniz Taşıtları Yönetmeliği – CE İşareti

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-20117910-116[GGM-9]-
Konu : 9 Sayılı ÜGD Tebliği 12/4. Maddesi Uygulaması
Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği

21.03.2022 / 72944075
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 02.02.2017 tarihli ve E-20117910-111.01 -00022326121 sayılı yazımız.
b) 19.06.2020 tarihli ve E-20117910-116[GGM-9]-00055107626 sayılı yazımız.

İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda, 2016/9 sayılı Genelgenin icrasında gümrük idarelerince yapılan yönlendirme ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin yazışmaların, iznin, izin konusunda yetkili olan ilgili kamu kurum ve kuruluşunun taşra teşkilatı tarafından verilmesi halinde kurumun hiyerarşik durumu dikkate alınarak gümrük idaresince veya Bölge Müdürlüğü aracılığıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşunun taşra birimlerine; iznin, ilgili kurumun merkez teşkilatı tarafından verilmesi halinde gümrük idaresince Bölge Müdürlüğü aracılığıyla Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilecek şekilde yürütülmesi gerektiği; ilgi (b)’de kayıtlı yazımızda ise, CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği‘nin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde yapılacak olan bildirimlerin, ithal edilen ürünlere ilişkin detaylı GTİP kodu ile marka, model, tip vb. bilgileri içerecek şekilde, gereği için doğrudan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine, bilgi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına (Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü) iletilmesi gerektiği hususları talimatlandırılmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından (Tersaneler ve Kıyı Yapılan Genel Müdürlüğü) alınan 10.03.2022 tarihli ve 206882 sayılı yazıda; Bakanlıklarına bağlı taşra teşkilatınca, 05.05.2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtlar Yönetmeliği kapsamında olup Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği’ne tabi olan ancak farklı GTİP beyan edilerek ülkemize ithal edildiği tespit edilen ürünlerle ilgili Liman Başkanlıklarına piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) yapılmasına ilişkin yazıların gönderildiği ve yapılacak uygulamalarda tereddütler yaşandığı hususunun durum bazlı olarak taşra teşkilatlarınca Genel Müdürlüklerine bildirildiği, söz konusu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünler için Liman Başkanlıklarınca gerçekleştirilen PGD faaliyetlerinin Genel Müdürlükleri koordinesinde yürütüldüğü, bu bağlamda, farklı GTİP beyan edilerek ülkemize ithal edildiği tespit edilen ürünlerin PGD faaliyetlerinin daha etkin ve koordineli şekilde yürütülebilmesi için Merkez Birimleri olan Genel Müdürlükler arasında yazışma yapılmasının da ha uygun olacağının değerlendirildiği hususları bildirilmiştir.

Bu çerçevede, CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği’nin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/9) Ek-2’sinde yer alan ve Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtlar Yönetmeliğine tabi olan şişme botlara ilişkin Tebliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki bildirimlerin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na (Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü) iletilmek üzere Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilmesi gerekmektedir. Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top