AB Mevzuat     

Çin Halk Cumhuriyetine Gıda İhracatı

Bilindiği üzere daha önceki duyurularımızla Çin Halk Cumhuriyeti(ÇHC) ‘ne yapılacak gıda
ihracatındaki kayıt sisteminden bahsedilmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yazısına atfen İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınan
yazıda, daha önce bahsedilen 14+4 kategoride ÇHC’ye yapılacak ihracatta ekte belirtilen
hususların dikkate alınarak işlemlere devam edilmesi gerektiği ifade edilmekte, ayrıca ÇHC’den alınan son bilgiye istinaden ihraç edilecek ürünlerin paket ve kolileri üzerinde ÇHC tarafından onaylanan firmalara verilen CTUR ile başlayan Çin kayıt numarasının yer alması gerektiği belirtilmiştir.

Bu çerçevede 14+4 ürün grubunda faaliyet gösteren firmaların söz konusu kayıt işlemini yapıp yapmadıklarını kontrol etmeleri (kayıt yapıldıysa yeniden kayıt işlemine gerek
bulunamamaktadır), henüz kaydını gerçekleştirmeyen firmaların ise ekte yer alan başvuru
formunu doldurarak bağlı bulundukları İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuru yapmaları
gerektiği ifade edilmektedir.


Çin Halk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Gıda İhracatında Dikkat Edilecek Hususlar

ÇHC’ne yapılacak ihracatta belirtilen 14 kategoride (Bumbar, Arı ürünleri, Yumurta ve Yumurta ürünleri, Yemeklik katı ve sıvı yağlar, Doldurulmuş Pastacılık Ürünleri, Yenilebilir Tahıllar, Öğütülmüş Tahıl Endüstri Ürünleri ve Malt, Taze ve suyu alınmış sebzeler ve kuru bakliyat, Kavrulmamış kahve çekirdekleri ve kakao çekirdekleri, Çeşniler, Kuru yemişler ve tohumlar, Kuru Meyveler, Özel Beslenme amacı için yiyecek, Fonksiyonel Gıda) bulunan ürünlerin ihraç edilmesi durumunda aşağıda belirtilen işlem aşamalarının takip edilmesi gerektiği bildirilmektedir.

 • ÇHC’ye söz konusu 14 ürün kategorisinde ihracat yapmak isteyen gıda işletmeleri
  (üretici, paketleyici) öncelikle https://ciferquery.singlewindow.cn adresinden kayıtlı
  olup olmadıklarını kontrol edeceklerdir.
 • https://ciferquery.singlewindow.cn kaydı gözükmeyen gıda işletmeleri bağlı bulundukları İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine ekli başvuru formu ile başvuru yapacaklardır. (Başvuruda bulunan gıda işletmesinin dilekçesine ek olarak ihraç edilecek ürün adı/ürünün kategorisi, gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP), işletmenin ticari adı, TR ile başlayan kayıt numarası ve iletişim bilgilerinin yer aldığı ekte bulunan başvuru formunun da doldurulması gerekmektedir.)
 • Sistemde kaydı bulunmayan gıda işletmelerinin başvuruları https://cifer.singlewindow.cn üzerinde kullanıcı adı ve şifresi oluşturulmak üzere İlgili Müdürlükler tarafından Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü’ne(GKGM) iletilecektir.
 • 4 ürün kategorisinde (kanatlı eti ve ürünleri, süt ve süt ürünleri, balıkçılık ve su ürünleri, kuluçkalık yumurta) yer alan işletmelerin ihracat talebinde ise başvuru formuna ilave olarak, balıkçılık ve su ürünleri işletmeleri için “Su Ürünleri İşletmelerine İhracat İzni Verilmesi, Denetimi ve Bu İşletmelerin Ürünleri İle Bazı Su Ürünlerine Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi Talimatı” da yer alan denetim formları, süt ve süt ürünleri ihracat talebinde bulunan işletmelerde de “Çin Halk Cumhuriyetine Süt ve Süt Ürünleri İhracat Talimatı” da yer alan denetim formları düzenlenerek uygun bulunan başvuruları https://cifer.singlewindow.cn üzerinde kullanıcı adı ve şifresi oluşturulmak üzere İlgili Müdürlükler tarafından GKGM’ye iletilecektir.
 • GKGM tarafından, gıda işletmesine https://cifer.singlewindow.cn adresine giriş yapa bilmesi için kullanıcı adı ve şifre tanımlanacak olup bilgileri resmi yazıyla ve/veya iletişim için verdiği e posta adresine iletilecektir.
 • Kullanıcı adı ve şifrelerini alan gıda işletmelerinin, https://cifer.singlewindow.cn kayıt sistemi üzerinden firmaları ile ilgili detaylı bilgileri ve ihraç etmek istedikleri ürünlerin tek tek veri kaydını yapması ve GKGM’ye son onaya göndermesi gerekmektedir.
 • Firmalar tarafından GKGM’ye onaya gönderilen başvurular kontrol edildikten sonra  uygunluğu tespit edilen gıda işletmeleri sistem üzerinden onaylanarak ÇHC’ye iletilecektir.

Ek: 1 Dilekçe Örneği

……… VALİLİĞİ
………………İL/İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNE

Çin Halk Cumhuriyetine ihraç etmek istediğimiz aşağıdaki ürünler için singlewindow.cn
sistemine kaydımızın gerçekleştirilmesini arz ederiz.

Adı ve Soyadı

Şirket Kaşesi ve İmza:

İşletme Bilgileri ( Firmanın Ticari Adı):

Ürün adı/Ürün Sınıfı (Kategorisi) /Ürünün GTİP*:

İşletme Kayıt Numarası:

Telefon:

E-posta:

19.01.2022 / 15:41:03


     AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş.     

Uzmanlarımız tarafından hazırlanan bu çalışmalarda verilen bilgilerden dolayı şirketimizin yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulması tavsiye edilmektedir.

Ürünlerin GTİP Sorgulama & GTİP Kodları Listesi için tıklayınız.