AB Mevzuat     

T.C.
TOKYO BÜYÜKELÇİLİĞİ
Ticaret Müşavirliği

Sayı : E-70360473-452.01-00070785153
Konu : Japonya’ya Narenciye İhracatı Hk

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 03.11.2021 tarihli ve E-63534806-452.01-00068745867 sayılı yazınız.

Japonya’ya 2021-2022 sezonu narenciye ihracatımız başlamıştır. Geçen yıla kadar sadece greyfurt ve limon ihraç edilebilirken, bu yıl portakal, mandalina ve tangor’un da ihraç edilmesiyle birlikte çoklu ürün sevkiyatlarındaki karantina işlemleri sırasında bazı münferit problemler yaşanmış olup, bunlar ilgili Tarım İl Müdürlükleri ve ihracatçı ile gerekli eşgüdüm sağlanarak çözüme kavuşturulmuştur.

Bununla birlikte, gelecek sevkiyatlarda gümrüklerde bir gecikme yaşanmaması için Japon karantina memurlarının dikkat çektiği hususlar aşağıda maruzdur:

1- Çoklu ürün yüklemeleri (EK-1)

(a) Soğuk işlem şartının yerine getirilmesi için derece ve uygulama süresinin en katı şartlara tabi ürüne göre ayarlanması gerekmektedir.

(b) Halihazırda, konteynerlerde 3 adet ısı sensörü kullanıldığı, soğuk hava çıkışına en uzakta bulunan ve dolayısıyla en zor soğuyan bir sensöründe (3 numaralı sensöründe) miktarca az olan ürün türünden en az bir kutunun bulunması istenmektedir. Diğer iki sensörün ise (1 ve 2 numaralı sensörlerin) miktarca fazla olan ürüne yerleştirilmesi uygundur.

(c) Tüm konteynerin indirip boşaltılmaması için, her bir ürün numunesinin konteyner kapı girişi önüne konulması önerilmektedir.

(d) Çoklu ürün yüklemelerinde işlemlerin basitleştirilmesi maksadıyla bitki sağlık sertifikasının 11.sutununda yer alan ‘ek deklarasyon’ kısmında her bir tür adını girmek yerine genel olarak “Citrus Fruit(s)” ifadesinin “This is to certify that the citrus fruit(s) covered by this certificate are apparently free from Mediterranean fruit fly. The citrus fruit(s) are to be disinfested with a cold disinfestation treatment for Mediterranean fruit fly as agreed between Japanese and Turkish Government.” örneğinde olduğu gibi yazılması tavsiye edilmektedir.

2- Tangor isim standardı:

Tangor ürünü bitki sağlık sertifikasının 8 numaralı sütununda mandalina olarak yazılmıştır (EK-2) Japon Karantina görevlileri, halbuki Tangor’un ISPM-28 standardına göre mandalinadan farklı olduğunu belirterek, doğru tanımın, diğer bir ifadeyle “Tangor” adının kullanılması talep edilmektedir. Gelecek sevkiyatlarda bitki sağlık sertifikalarında kullanılanılabilecek tanımlar örnek olarak aşağıdaki tablo da verilmiştir.

ORANGE CULTIVARS (Culvitars of Citrus sinensis)
Fresh Orange-Fukumoto (Citrus sinensis (L.) Osbeck)
Fresh Orange-Navelina (Citrus sinensis (L.) Osbeck)
Fresh Orange-Wahington Navel (Citrus sinensis (L.) Osbeck)
Fresh Orange-Spring Navel (Citrus sinensis (L.) Osbeck)
Fresh Orange- Lane Late (Citrus sinensis (L.) Osbeck)
Fresh Orange-Valencia (Citrus sinensis (L.) Osbeck)
Fresh Orange-Cara Cara (Citrus sinensis (L.) Osbeck)
MANDARIN CULTIVARS (Culvitars of Citrus reticulata)
Fresh Mandarin- Primosole (Citrus reticulata Blanco)
Fresh Mandarin-Nova (Citrus reticulata Blanco)
Fresh Mandarin- Fremont (Citrus reticulata Blanco)
TANGOR CULTIVARS (Culvitars of (Citrus reticulata X Citrus sinensis))
Fresh Tangor-W. Murcott (Citrus reticulata X Citrus sinensis)
Fresh Tangor-Tango (Citrus reticulata X Citrus sinensis)
FreshTangor-Ortanique (Citrus reticulata X Citrus sinensis)
Fresh Tangor-Mandora (Citrus reticulata X Citrus sinensis)

Bilgileri ve Tarım ve Orman Bakanlığımız ve ihracatçılarımızın bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz ederim.

MURAT YAPICI
Ticaret Baş Müşaviri

Ek:
1- Sensörlerin Yerleştirilmesi
2- Japonya Bitki Sağlık Sertifikası

Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız

19.01.2022 / 16:20:28


     AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş.     

Uzmanlarımız tarafından hazırlanan bu çalışmalarda verilen bilgilerden dolayı şirketimizin yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulması tavsiye edilmektedir.