T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı: 76107777-161.99
Konu: Corona virus Tedbirleri Kapsamında 2013/37 Sayılı
Genelge Uyarınca İbrazı Gereken Sağlık Kurulu Raporlarının
İbraz Süresi Hakkında

15.04.2020/53883987
DAĞITIM YERLERİNE

a) 23.03.2020 tarih ve 53439428 sayılı yazımız.

b) İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin 01.04.2020 tarih ve 53629631 sayılı yazısı.

Bakanlığımız Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 20.03.2020 tarihli ve 53394902 sayılı yazıları ile Coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ülkemizce yürütülen mücadele ve tedbirler kapsamında, riskli yaş grubunun özellikle 70 yaş ve üstü olduğu dikkate alınarak, 2013/37 sayılı Genelge uyarınca doğrudan temsilciler, gümrük müşavirleri ile gümrük müşavir yardımcılarınca ibrazı gereken sağlık kurulu raporlarının ibraz süresinin 2020 yılı Nisan ayı sonuna kadar uzatılması uygun bulunduğu hususu ilgi (a)’da kayıtlı yazımız ile bildirilmişti.

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin ilgi (b)’ de kayıtlı yazı konusu salgın hastalığın ve buna bağlı ilave tedbirlerin sürüyor olması durumunda yapılacak işlemler hakkında Bakanlığımız Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünden bilgi istenilmiş, Makamdan alınan ekte bir örneği sunulan 14.04.2020 tarih ve 53878806 sayılı yazıda; 2013/37 sayılı Genelge uyarınca istenilen sağlık kurulu raporlarının, söz konusu salgına karşı 65 yaş ve üstü kişiler için İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ile uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağının kalkmasını müteakiben bir ay içerisinde ilgili kişilerce bağlı bulundukları Bölge Müdürlüklerine ibrazının uygun bulunduğu bildirilmiştir.
Bakanlığımızdan alınan yazı konusu sağlık raporu ibrazına ilişkin talimatın yerine getirilmesini teminen gerekli duyurunun yapılması hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Yalçın ÖZDEN
Bölge Müdürü

Dağıtım:
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
Tüm Bağlantı Gümrük Müdürlükleri

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Önceki İçerikElektronik Menşe – Ekvator ve Endonezya
Sonraki İçerikElektronik Belgeler Üzerinden Yürütülen İşlemler