Search
Close this search box.

Elektronik Belgeler Üzerinden Yürütülen İşlemler

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-100
Konu : Elektronik Belgeler Üzerinden Yürütülen İşlemler

15.04.2020 / 53903924
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere gümrüklerde dijitalleşme çalışmaları kapsamında, Tek Pencere, Liman Tek Pencere, Konteyner ve Liman Takip Sistemi, Serbest Bölgeler Sistemi vb. sistemler geliştirilmiş olup; bu sayede işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi ve kırtasiyeciliğin azaltılması hedeflenmiştir.

Diğer taraftan; koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerde gümrüklerde insan ve eşyaya temasın en aza indirilmesi önem arz etmektedir.

Bu itibarla; elektronik ortamda bulunan belgelerin kağıt ortamında aranmaması ve işlemlerin sadece elektronik ortamda tekemmül ettirilmesi hususlarına azami önem gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top