T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-100
Konu : Elektronik Belgeler Üzerinden Yürütülen İşlemler

15.04.2020 / 53903924
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere gümrüklerde dijitalleşme çalışmaları kapsamında, Tek Pencere, Liman Tek Pencere, Konteyner ve Liman Takip Sistemi, Serbest Bölgeler Sistemi vb. sistemler geliştirilmiş olup; bu sayede işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi ve kırtasiyeciliğin azaltılması hedeflenmiştir.

Diğer taraftan; koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerde gümrüklerde insan ve eşyaya temasın en aza indirilmesi önem arz etmektedir.

Bu itibarla; elektronik ortamda bulunan belgelerin kağıt ortamında aranmaması ve işlemlerin sadece elektronik ortamda tekemmül ettirilmesi hususlarına azami önem gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Önceki İçerikGenelge 2013/37 – Corona Virüs Sağlık Kurulu İbraz Süresi
Sonraki İçerikGözetim İşlemleri Hakkında Yazı