Elektronik Belgeler Üzerinden Yürütülen İşlemler

Elektronik Belgeler Üzerinden Yürütülen İşlemler

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-100
Konu : Elektronik Belgeler Üzerinden Yürütülen İşlemler

15.04.2020 / 53903924

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere gümrüklerde dijitalleşme çalışmaları kapsamında, Tek Pencere, Liman Tek Pencere, Konteyner ve Liman Takip Sistemi, Serbest Bölgeler Sistemi vb. sistemler geliştirilmiş olup; bu sayede işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi ve kırtasiyeciliğin azaltılması hedeflenmiştir.
Diğer taraftan; koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerde gümrüklerde insan ve eşyaya temasın en aza indirilmesi önem arz etmektedir.
Bu itibarla; elektronik ortamda bulunan belgelerin kağıt ortamında aranmaması ve işlemlerin sadece elektronik ortamda tekemmül ettirilmesi hususlarına azami önem gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.
e-imzalıdır
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a. Genel Müdür
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print