Search
Close this search box.

Gözetim İşlemleri Hakkında Yazı

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

GÜNLÜDÜR

Sayı : 73421605-170.01.01
Konu : Gözetim İşlemleri

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 23.08.2019 tarihli ve 73421605-170.01.01/00047018788 sayılı yazımız.

Bir örneği ekte gönderilen İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nin 10.04.2020 tarihli ve 1781 sayılı yazısında “Çıkabilir” statüdeki ihracat beyannamelerinin tekrar gözetim memuruna götürülerek kağıt ortamında işlem yapıldığı belirtilmektedir.

Gözetim işlemleri ile ilgili olarak ilgide kayıtlı yazımızda; gözetim memurları tarafından beyananme üzerine düşülen ya da kağıt ortamında düzenlenen tutanak ve şerhlerin muayene memurunun “Gözetime Sevk” işlemi sonrasında ya da re’sen “Gözetim Memuru İşlemleri” ekranından elektronik olarak oluşturabilmesinin sağlandığı belirtilerek gözetim memurları tarafından bahse konu ekran kullanılarak oluşturulan tutanak veya şerhe; ilgili muayene memuru tarafından “Muayene/Kontrol Ekranı/Gözetim İşlemleri/Gözetim Bilgilerini Görüntüle” ekranından, çıkış onay servisinde görevli memurlar tarafından ise çıkış bildiriminde “İhracat İçin İlgili Beyan” kısmında yer alan ihracat beyannamesi numarasına tıklanmak suretiyle ulaşılabileği bildirilmişti.

İşlemlerin belirtildiği şekilde tesis edilmesine özen gösterilmesi, ancak gözetim memurunun kağıt ortamında şerhine ihtiyaç duyulan durumların bulunması halinde, bu durumların gerekçeli olarak 21.04.2020 tarihine kadar bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Ek: 1 adet dilekçe

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top