T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 52856264-106.03 [05]
Konu: 2020/10 Sayılı İthalatta Yerinde
Gümrükleme İşlemleri Genelgesi

 16.04.2020/53904587
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 21.02.2020 tarihli ve 31046 sayılı l. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ithalatta yerinde gümrükleme uygulamasının iş akışları revize edilmiştir.Bu kapsamda, ithalatta yerinde gümrükleme işlemlerini daha detaylı açıklamak üzere hazırlanan “İthalatta Yerinde Gümrükleme İşlemleri” konulu 2020/10 sayılı Genelge eki kılavuza https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusui-belgeler adresi üzerinden ulaşılabilmesi mümkündür.

Konuya ilişkin olarak sektörün bilgilendirilmesini teminen üyelerinize gerekli duyurunun yapılması temassız ticaretin yaygınlaşması noktasında önem arz etmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Türk Sanayici ve İşadamları Derneği
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı
Yased Uluslararası Yatırımcılar Derneği
Uluslararası Nakliyeciler Derneği
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.