Search
Close this search box.

Coronavirüs Tedbirleri – Uçak Seferleri

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 21558579-952.03.03.05
Konu : Coronavirüs Tedbirleri/Uçak Seferleri

30.03.2020 / 53570538
DAĞITIM YERLERİNE

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 28.03.2020 tarihli, 6010 sayılı yazıda, Coronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlere ilave olarak, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan görüşmeler ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla uçak seferleri ile ilgili alınan ek tedbirlere ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

Bilgilerine arz/rica ederim.

Sinan AKYÜZ
Bakan a.
Daire Başkanı

Ek: 1 adet yazı örn.

Dağıtım:
Bilgi:
İhracat Genel Müdürlüğüne
İthalat Genel Müdürlüğüne
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne
Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğüne
Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne
Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğüne
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine.


T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Sayı : 89780865153E.6010 28.03.2020
Konu : Koronavirüs Tedbirleri/Uçak Seferleri

DAĞITIMLI

Tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid19) salgınının en temel özelliği, fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artmasıdır. Bu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolu ise sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu mutlak şekilde sağlamaktır. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta? vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır.

Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferlerinin Valilik iznine bağlanması yönünde karar alınmış ve Valiliklere gerekli talimat verilmişti.

Gelinen noktada, uçak seferleri ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri, Ulaştırma ve Alt yapı Bakanlığı ile yapılan görüşmeler ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla aşağıdaki ek tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir:
Bu kapsamda?

· Havayolu ile düzenlenecek uçuşlarda da yolcular, 29.03.2020 tarihi ve saat 06:00 saatinden itibaren Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecektir. Bu nedenle Türk Hava Yolları başta olmak üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan vatandaşlara bilet satışı yapmayacak ve uçak ile seyahat etmelerine kesinlikle izin vermeyeceklerdir.

· Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak 28.03.2020 tarih ve 6009 sayılı Genelgemizde belirtilen;

a) “Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen,

b) Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar,

c) Özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlarımız, “Seyahat İzin Kurullarından” seyahat izin belgesi alarak hava yolu ile seyahat edebileceklerdir.

· Ayrıca hava yolu ulaşımı ile sınırlı olmak üzere temel insani ihtiyaçların üretim ve tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler, Seyahat İzin Kurullarına başvurmaları ve bu talebin ilgili Kurullarca uygun görülmesi halinde şehirlerarası seyahat edebileceklerdir. Hizmetinin/görevinin devamına ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin görevleri çerçevesinde seyahat etmelerinde kısıtlama bulunmamaktadır.

· Uçak seferlerine devam edilen havaalanlarında, havaalanı mülki idare amirlerinin başkanlığında, Türk Hava Yolları, emniyet müdürlüğü ve havaalanı işletmesinin temsilcilerinden oluşan “Seyahat İzin Kurulları” oluşturulacaktır. Oluşturulan kurullar 28.03.2020 tarihi (bugün) saat 20:00’den itibaren belirtilen şartları uyan vatandaşlarımıza “Seyahat İzin Belgesi” düzenlenmesine başlayacaklardır.

· “Seyahat İzin Kurullarına” başkanlık etmek üzere görevlendirilecek Valilik/Kaymakamlık temsilcisinin muhakkak Bakanlığımız E-İçişleri sisteminde elektronik imza atmaya yetkisi olan (token cihazı sahibi), tercihen il/ilçe birim müdürleri arasından (112 müdürleri hariç) görevlendirilmesi sağlanacaktır.

· Seyahat İzin Belgesi Talepleri;
Otobüs ve hava yolu seyahatleri için düzenlenecektir.

· Kapsam Dahilindeki Vatandaşların İzin Talepleri;

a) Otogar ve havaalanlarında bu amaçla oluşturulan Başvuru Masaları,

b) Bakanlığımız tarafından bu işlemler için tahsis edilecek olan Alo 199 Çağrı Merkezi,

c) İçişleri Bakanlığı E-Başvuru Sistemi üzerinden alınacaktır.

· Seyahat izin belgesi talepleri, Seyahat İzin Kurullarınca gecikmeksizin değerlendirilerek yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde karara bağlanacaktır.

· Karara bağlanan seyahat izin belgesi talepleri? bireysel başvurularda elden verilecek, telefon ve elektronik başvuruların sonuçları vatandaşlara mail, mesaj veya telefonla bildirilecektir.

· Seyahat İzin Kurullarınca, hava yolu ile seyahatine izin verilen vatandaşların listesi uçuşun gerçekleştirildiği il valiliğine gönderilecektir.

· Düzenlenen seyahat izin belgelerinin, Türk Hava Yolları ile elektronik ortamda paylaşılması için Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından ivedi olarak gerekli sistem kurulacaktır.

· 199 Çağrı Merkezi ve İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi faaliyete geçene kadar gelecek olan seyahat izin belgesi taleplerinin Başvuru Masalarından karşılanması için Vali ve Kaymakamlarımız tarafından gerekli tedbirler (seyahat izin kurullarının sayısının, personelinin arttırılması vb.) gecikmeksizin alınacaktır.

· Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, 199 Çağrı numarası üzerinden taleplerin hızlı bir şekilde alınması ve karşılanması için yeteri kadar çağrı alıcının görevlendirilmesi sağlanacaktır.

· Bilgi iletişim sistemlerinin biran önce entegre edilebilmesi için? il/ilçe otogarları ile havaalanlarında oluşturulacak Seyahat İzin Gruplarında görevlendirilen Valilik/Kaymakamlık temsilcisinin bilgilerinin (birden fazla ise her biri için ayrı ayrı) ekte gönderilen excel formatında (kesinlikle PDF ve fotoğraf olmayacaktır.) coskun.konakay@icisleri.gov.tr adresine 28.03.2020 tarihi (bugün) saat 21:00’e kadar muhakkak gönderilmesi sağlanacaktır.

Bilgi edinilmesi ve gereğini arz ve rica ederim.

Süleyman SOYLU
Bakan

Dağıtım: / Gereği: / Bilgi:
81 İL VALİLİĞİNE CUMHURBAŞKANLIĞINA
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA BAŞKANLIĞINA
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ ADALET BAKANLIĞINA
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ HİZMETLER BAKANLIĞINA
BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA
Hudut Mülki İdare Amirlikleri DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA
SAĞLIK BAKANLIĞINA
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA
TİCARET BAKANLIĞINA
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINA
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top