Search
Close this search box.

COVID-19 Tedbirleri Hakkında GGM Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-111.01
Konu: COVID-19 Tedbirleri

TELEFAKS /17.03.2020
DAĞITIM YERLERİNE

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan 13.03.2020 tarihli ve 889320 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmektedir.

Söz konusu yazıda ‘’Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararları doğrultusunda COVID-19 salgınının kaynağı ve epidemiyolojisi ile ilgili bilgiler netlik kazanıncaya kadar, başlamış işlem niteliğindekiler hariç olmak üzere, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 4 üncü Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 25 inci Maddesinin üçüncü fıkrası gereğince; hangi amaçla olursa olsun tüm ülkelerden gelen egzotik hayvanlar ile omurgasızlar, amfibik hayvanlar, köpek, kedi, gelincik, süs balıkları, sürüngen, kemirgen, evcil tavşan ve tüm kuşların yolcu beraberi ve ticari kapsamda ülkeye giriş askıya alınmıştır.’’ diye belirtilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Kadir TURSUN
Bakan A.
Daire Başkanı

Ek: 1 adet yazı
Dağıtım:
İstanbul Gümrük Müşavirler Derneğine
Ankara Gümrük Müşavirler Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirler Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirler Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirler Derneğine


T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 10724253-325.11.02.01-E.889320
Konu : COVID-19 Tedbirleri

ÇOK İVEDİ / 13.03.2020
DAĞITIM YERLERİNE

Başta Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere pek çok ülkede bildirimi yapılan COVID-19 salgını ile ilgili olarak salgın etkeni virüsün yeni ortaya çıkan ve insanlarda ilk defa izole edilen bir virüs olması, virüsün hızla yayılım göstermesi ve ölümcül etkilerinin olması nedeniyle ortaya çıkan risklerin değerlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) tarafından yapılan bildirimde; evcil hayvanların hastalığı yayabileceğine dair bir kanıt bulunamadığı belirtilerek farklı hayvanların COVID-19 virüsü ile hastalanıp hastalanmayacağı ve bunun nasıl olabileceğinin anlaşılabilmesi için daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir. Diğer yandan Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Bilim Kurulunun 05.03.2020 tarihli toplantısında; zoonotik virüsler grubunda olan COVID-19’un, bugün için kaynak hayvan ve arakonakçıları netleşmediğinden, hayvan türündeki replikasyon ve atım türü bilinmediğinden, bu dönemde özellikle egzotik hayvanların ve pet hayvanların ülkeye girişine izin verilmemesi yönünde kararlar alınmıştır.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararları doğrultusunda COVID-19 salgınının kaynağı ve epidemiyolojisi ile ilgili bilgiler netlik kazanıncaya kadar, başlamış işlem niteliğindekiler hariç olmak üzere, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 4 üncü Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 25 inci Maddesinin üçüncü fıkrası gereğince; hangi amaçla olursa olsun tüm ülkelerden gelen egzotik hayvanlar ile omurgasızlar, amfibik hayvanlar, köpek, kedi, gelincik, süs balıkları, sürüngen, kemirgen, evcil tavşan ve tüm kuşların yolcu beraberi ve ticari kapsamda ülkeye giriş askıya alınmıştır.
Bu doğrultuda alınan tedbirlerin uygulanabilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yurtdışı bağlantılı faaliyet gösteren kara, deniz ve havayolu firmalarının bilgilendirilmesi, diğer bakanlıklar ve ilgili birimler tarafından görev alanlarına giren konularda gerekli tedbirlerin alınması hususlarında gereğini ve bilgilerini arz ve rica ederim.

Fatih METİN
Bakan A.
Bakan Yardımcısı

Dağıtım:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
81 İl Valiliğine
Tüm Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüklerine
Tüm Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top