Search
Close this search box.

TAREKS Yetkilendirme İşlemleri

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı : 24545304-553.02
Konu: TAREKS Yetkilendirme İşlemleri

02.03.2020 / 52824377
DAĞITIM YERLERİNE

Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2011/53) Kullanıcıların Yetkilendirilmesi başlıklı 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde, TAREKS için yetkilendirilecek firmanın tacir veya sanayici olması durumunda, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin aslı ya da ticaret ve/veya sanayi odası ile ticaret sicil memurluğunca onaylı örneğinin ilgili Grup Başkanlığını iletilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Bilindiği üzere, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi dijital ortama aktarılmış ve Gazete’nin ilk basımından günümüze kadar yayımlanan tüm nüshaları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından internet üzerinde erişime açılmıştır.

Bu Çerçevede, tacir veya sanayici firmalar için yapılacak yetkilendirme başvurularında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi çıktısının ibraz edilmesi halinde, belgenin doğruluğunun www.ticaretsicil.gov.tr üzerinden kontrol edilmesi ve doğruluğunun teyit edildiğine dair belge üzerine not düşülmesi yeterli görülmektedir. Bu doğrultuda teyidi gerçekleştirilen belgenin aslının ya da ticaret ve/veya sanayi odası ile ticaret sicil memurluğunca onaylı örneğinin istenmesine gerek görülmemektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

HAKKI KARABÖRKLÜ
Bakan A.
Genel Müdür V.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top