Search
Close this search box.

Yangın Damperleri Hakkında GTİP

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 17474625-162.01
Konu : Yangın Damperleri

25.02.2020 / 52575078
DAĞITIM YERLERİNE

Havalandırma-İklimlendirme sistemlerinde havanın miktarını ve yönünü belirlemekte kullanılan, bina içinde herhangi bir mahalde çıkan yangının komşu mahallere sıçramasını engellemek için mevcut havalandırma sisteminde hava sirkülasyonunu kapatarak yangının yayılmasını önleyen ‘’damper’’ tanımlı eşyaların motorsuz olanları için 2020 yılı öncesi TGTC’lerde 7308.90.98.00.14 (Debi ayar damperi ) GTİP’i bulunmaktaydı.

Bilindiği üzere TGTC 84.81 tarife pozisyonunda valfler yer almakta olup 84.81 pozisyonu açıklama notlarında ‘’Bu pozisyonda yer alan musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar …sıvı veya gazın akış hızını veya basıncını düzenlemek için tasarlanmış cihazları kapsar. Cihazlar akım işini, deliği (vana, disk, bilya, tıpa, iğne ve diyafram, vb) açmak veya kapamak suretiyle düzenlerler. Bunlar, el ile (anahtar, volan, buton aracılığı ile) veya motor, solenoid, saat hareketi vb. ile veya yay, karşılıklı ağırlık, şamandıralı manivela, termostatik eleman, basınçlı (tazyikli) kapsül gibi bir otomatik cihazlar vasıtasıyla çalıştırılabilir. Bu mekanizmalar veya cihazlar ile teçhiz edilmiş musluklar, valfler (vanalar), vb. bu pozisyonda sınıflandırılırlar…’’hükmü yer almaktadır.

AB BTB veri tabanında yapılan incelemede de motorlu olsun olmasın söz konusu eşyanın 84.81 pozisyonunda sınıflandırıldığı tespit edilmiş ve buna istinaden 2020 yılı TGTC’de 7308.90.98.00.14 GTİP’i kapatılmıştır.

Bu itibarla, 2020 yılı itibariyle anılan eşyanın motorlu olsun olmasın 84.81 pozisyonunda uygun GTİP’lerde (örneğin eşya kelebek valf prensibine göre çalışıyorsa 8481.80.85.00.00 gibi) sınıflandırılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa Gümüş
Bakan A.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top