T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : E-28592149-130-00081885125
Konu : 2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 14/1-A Maddesi

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
(igmd@hs03.kep.tr)

İlgi: 02.11.2022 tarihli 79657910 sayılı dilekçeniz

İlgi’de kayıtlı dilekçenizde özetle; tekstil hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren firmaların ihracat eşyasında kullanılmak üzere 2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Kejimi Tebliğinin 14/1-a maddesine istinaden etiket, rivet, metal aksesuar, kordela gibi yardımcı malzemelerin geçici olarak ithalini gerçekleştirdikleri, ancak son zamanlarda bazı gümrük idarelerinde bu kapsamdaki izin başvurularının 14/1-a maddesine göre uygun olarak değerlendirilmediği, etiket ipleri, RFİD etiketler, metal aksesuarlar, kancalı tokalar askı tokaları için başvurulara 14/1-ç maddesine göre başvuru yapılması gerektiği şeklinde dönüş ile uygunluk verilmediği, 2006/12 Sayılı Dahilde îşleme Rejimi Tebliğinin 14/1-a maddesi ile işlem görmesi talep edilen bu eşyalara 14/1-ç maddesine göre işlem yapılmasının süre ve ayniyat bakımından hak kaybına sebep olduğu, bağlantı idarelerinde RFID etiket, metal etiket, askı tokası, etiket ipi vs. gibi yardımcı malzeme olarak kullanılan eşyanın 2006/12 Sayılı Tebliğ’in 14/1-a maddesi kapsamında ithaline izin verilmesi talep edilmişti.

Konu 01.12.2022 tarihli 80514672 sayılı yazımız ile Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğüne iletilmiş olup, cevaben alman 03.01.2022 tarihli 81481093 sayılı yazı eki İhracat Genel Müdürlüğü’nün 28.12.2022 tarihli ve 81287861 sayılı yazılarında; Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 14. maddesi çerçevesinde yardımcı madde olan, tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastikte olduğu gibi, yine yardımcı madde kategorisinde yer alan etiket ipleri, RFİD etiketler, metal aksesuarlar, kancalı tokalar, askı tokaları cinsi eşyaların da, anılan Tebliğin 14/1-a maddesi kapsamında ithal edilmesinin gerektiği belirtilmiş olup, anılan Makam görüşü doğrultusunda işlemlerin ikmal edilmesi yönünde bağlantı gümrük idarelerimize 06.01.2023 tarihli 81694861 sayılı yazımız ile talimat verildiği hususunu,

Bilgilerine tebliğen rica ederim.

H.Hüseyin KANBUROĞLU
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdürü Yardımcısı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Tıklayınız.

Önceki İçerikGenelge 2013/37 – Sayılı Sağlık Kurulu Raporları Hakkında
Sonraki İçerikVergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 545)