Search
Close this search box.

Genelge 2013/37 – Sayılı Sağlık Kurulu Raporları Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-76107777161.99-00081831394
Konu : Sağlık Kurulu Raporları 2013/37 Sayılı Genelge

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLER DERNEĞİ

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 5911 sayılı Kanun ile değişik: 225/2 nci maddesinde; “Doğrudan ve dolaylı temsilcilerin bu Kanunda öngörülen faaliyetlerini yapmalarına engel hastalığının bulunmaması gerekir. Tereddüt edilmesi halinde, Müsteşarlık tarafından tam teşekküllü resmi sağlık kuramlarından sağlık raporu talep edilebilir. “ hükmü yer almaktadır.

Konuyla ilgili olarak Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünce 06/08/2013 tarihli 2013/37 sayılı Genelgesi yayımlanmış olup, söz konusu Genelge’nin 1 inci maddesinde;

“Doğrudan temsilciler, gümrük müşavirleri ile gümrük müşavir yardımcılarından, takvim yılı başı itibarıyla (01 Ocak) 70 yaşını dolduranların, vücut ve akıl sağlığı yönünden gümrük işlemlerinde doğrudan veya dolaylı temsilci olarak çalışmalarında sakınca bulunmadığına ilişkin, tam teşekküllü resmi sağlık kuramlarından alacakları sağlık kurulu raporunu,doğrudan temsilcilerin firma dosyalarının bulunduğu gümrük idarelerine, gümrük müşavirleri ile gümrük müşavir yardımcılarının ise bağlı bulundukları Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne Mart ayı sonuna kadar ibraz etmeleri ve söz konusu sağlık kurulu raporlarını her üç yılda bir yenilemeleri,” talimatlandırılmıştır.

Bu itibarla; 01/01/2023 tarihi itibariyle 70 yaş ve üzerinde olan Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcılarının, söz konusu Genelgede bahsi geçen sağlık kurulu raporlarını dilekçe ekinde bizzat ilgilisi tarafından Bölge Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerektiğinin, aksi halde kullanıcı kodlarına bloke konularak gümrük idarelerinde iş takip etmelerinin engelleneceğinin duyurulması,

Söz konusu raporların her 3 yılda bir yenilenmesi gerektiğinden sağlık kurulu raporlarını 31.03.2023 tarihine kadar Bölge Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerektiği, 2020 yılı ve öncesinde ibraz edenlerin bu raporları yenilemeleri, 2021 ve 2022 yıllarında ibraz edenlerin ise yeni bir bildirimde bulunmalarına gerek olmadığı konusunda uyarılmaları hususlarında;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top